Skoleprojekter runde 2

I 2. runde af udviklingsprojekter om gymnasiefremmede som er gennemført i 2011-2012 indgår 10 udviklingsprojekter hvoraf 4 omfatter flere skoler. I alt er 20 skoler involveret i udviklingsprojekterne. Se oversigten nedenfor.

Projektoverskriftet linker til en kort projektbeskrivelse. Projekterne har afrapportet i sommeren 2012, og rapporter samt eventuelle bilag er tilgængelige her fra siden. Alle filer er pdf-filer.

Projekt-nummer

Projektnavn
og medvirkende skoler

Kontaktperson
Se også deltageroversigten nederst på siden

127710

Uddannelsesfremmed 2.0
Niels Brock
Rapport: Uddannelsesfremmed 2.0

Claus Timm, Niels Brock

127743

Læringsstrategier
Vordingborg Gymnasium & HF,
Nykøbing Katedralskole, Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium

Rapport: Udvikling af læringsstrategier
Bilag 1: Bilag fra Maribo Gymnasium
Bilag 2: Nakskov Undersøgelsen

Mette Abildgaard, Vordingborg Gym

127748

SR-samarbejde og gymnasiefremmede
Silkeborg Gymnasium
Rapport: Studieretningssamarbejde

Linda Laursen og Maja Schädler, SG

127754

Sprogværkstedet 2. del
Middelfart Gymnasium, Nyborg Gymnasium, EUC Lillebælt og IBC Kolding

Rapport: Sprogværkstedet2
Bilag: bilag 1 - 4

Margrethe Mørch, NG

127762

Studiemetoder med faglig forankring
Midtsjællands Gymnasieskoler (Haslev + Ringsted)

Rapport: Studie- og arbejdsmetoder med faglig forankring

Svende Claus Svendsen, MSG

127788

Læringsadfærd og læringsstrategier
Dronninglund Gymnasium
Rapport: Læringsadfærd og læringsstrategi 2012-2013
Bilag: Bilag 1-10

Anne-Mie Nielsen, DG

127815

Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen
Høje-Tåstrup Gymnasium, CPH West - Ishøj Gymnasium, Rødovre Gymnasium

Rapport: Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012
Bilag: Bilag 1-3

Kristine Hecksher, VOFF - HTG

127889

Projektkompetence
CPH west - Ishøj Tekniske Gymnasium,
Esbjerg Tekniske Gymnasium

Rapport: Projektkompetence 2011/2012

Pernille Struer Lauridsen, CPH West htx

127923

Udvikling af samtalen for gymnasiefremmede elever
EUC Sjælland
Rapport: Udvikling af samtalen for gymnasiefremmede elever
Bilag: Bilagsmateriale bilag 1-5

Mikkel Strampe Hjorth, EUC Sjælland

127937

Faglig udvikling af fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede
Brøndby Gymnasium
Rapport: Faglig udvikling i fysik med henblik på øget udbytte for gymnasiefremmede elever
Bilag: Delrapport Mikkel Rønne, Delrapport Allan Jensen

Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium

 

Oversigt over alle deltagere i de forskellige projekter: Deltagere pr 20. juni 2011