Slutkonference 23. oktober 2012

  • Tid: Tirsdag den 23. oktober kl. 09:30-15:30
  • Sted: Niels Brock Handelsgymnasium, Julius Thomsens Plads, 1925 Frederiksberg C (Lige ved Forum Metro-station, med indgang lige overfor indgangen til Forum).
  • Program: detaljeret program (pdf)

Erfaringerne fra udviklingsprojekterne i runde 2 af projekter om gymnasiefremmede blev præsenteret ved slutkonferencen den 23. oktober 2012. Her på siden er præsentationer og materialer fra konferencen tilgængelige. Der er også kommentarer fra deltagerne på de enkelte workshopper, om hvad de tog med sig hjem. Rapporterne fra den enkelte udviklingsprojekter findes her: Skoleprojekter

Den tværgående rapport fra netværks- og analyseprojektet:
Fag og gymnasiefremmede, 2. runde (2012) (pdf), Aase Ebbensgaard, Christine Holm og Lars Ulriksen  

Materialer fra konferencen 23. oktober 2012 

Worshop A) Progression og organisering af undervisning

"At de enkelte fag arbejder med at opstille delmål og udvikle test der er i overensstemmelse med fagenes intention", se flere kommentarer fra workshop A

Workshop B) Studieteknik og studiekompetencer

"Gode ideer: Fra faglæreren til gymnasielærer. Pædagogisk forpligtende team samarbejde. Pædagogisk ansvarlig ledelse!!", se flere kommentarer fra Workshop B (og E)

Workshop C) Undervisningsformer, bevægelse og læringsstile

"Bevægelse i undervisning. Helt klart et element man kunne prøve at fokusere mere på", se flere kommentarer fra workshop C 

Workshop D) Projektkompetence i Teknologi B på htx
Pernille Struer Lauridsen, CPH West
Hvordan man kan gøre det det "ultimativt" abstrakte (dvs. den videnskabelige/akademisk metode og arbejdsform) konkret gennem brug af "hands on" øvelser i undervisningen

"1) Tidsplan er vigtigt at arbejde med. 2) Samarbejdsaftaler – god til at afstemme gruppeforventninger og arbejdsindsats", se flere kommentarer fra workshop D

Workshop E) Læseudviklingskurser for lærere og elever
Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium og Thomas Prætorius, EUC Lillebælt
Metoder til afdækning af læsekompetence, forholdet til fagene, hvordan får man indplaceret tilbud i skolens hverdag

"God ide at holde lærerkursus om elevforudsætninger. Fokus på førsproglige ord", se flere kommentarer fra workshop E (og B)

Workshop F) Arbejde med fagsprog gennem læsning og samtale
Sarah Bredgaard Stampe Hjort, Mikkel Stampe Hjort og Hanne Vejlgaard Nielsen, HTX Køge
Beherskelse af fagets sprog er en forudsætning for at kunne udtrykke sig med og i et fag, og hvert fags sprog har sine særlige elementer. Vi er som undervisere nødt til at tage afsæt i elevernes sprog og støtte dem i at udvikle det - fra et hverdagssprog med intet eller begrænset fagsprog - til et korrekt fagsprog. .

"Vildt interessant med den metodiske måde at lære fagsprog på – spændende at udforske hvilke andre fag det kan bruges i (end mat/fysik). Flot, flot projekt", se flere kommentarer fra workshop F