Gymnasiefremmede elever - 3. runde, 2012-2013 – Københavns Universitet

Gymnasiefremmede elever - øget fagligt udbytte,
3. runde, 2012/2013

Institut for Naturfagenes Didaktik i 2012/2013 et netværks- og analyseprojekt der samler 10 forskellige udviklingsprojekter omkring gymnasiefremmede. Projektet er led i 3. runde af udviklingsprojekter under UVM's indsatsområde om gymnasiefremmede. På denne side samler vi information og materialer som er relevante for for de deltagende skoleprojekter. Kontakt Christine Holm, hvis der er spørgsmål til siderne.

Projektgruppe fra IND

Lars Ulriksen 
Christine Holm
Aase H. Bitsch Ebbensgaard  (Aebbensgaard@ind.ku.dk)
Studentermedhjælp: Henriette Wase Hansen

Skoleprojekter

Se beskrivelser af de 10 projekter her: Skoleprojekter

Rapport

I forbindelse med slutkonferencen for projektet den 23. april 2014 på Høje-Taastrup Gymnasium er der udgivet en tværgående rapport fra projekterne:

Møder og aktiviteter

Under Møder og aktiviteter vil planlagte og afholdte møder og aktiviteter i det fælles projekt samt præsentationer fra møderne.

Link og ressourcer

Undervisningsministeriets fagrapporter om gymnasiefremmede,
Hjemmesiderne for de tidligere runder af projekter om gymnasiefremmede
og meget mere.
Se listen - og kom gerne gerne med forslag til indhold: Link og ressourcer

Om projektet

Projekterne er finansieret af Undervisningsministeriet samt de medvirkende institutioner. Udviklingsprojekterne afsluttes sommeren 2013 og erfaringerne formidles ved en slutkonference efteråret 2013.

Uddybende projektbeskrivelse for IND's følge-, faciliterings- og analyseprojekt vedrørende projekter for at støtte gymnasiefremmede elever:
Gymnasiefremmede - Projektbeskrivelse 3. runde