Slutkonference 23. april 2014

 • Tid: Onsdag den 23. april kl. 09:30-15:30
 • Sted: Høje-Taastrup Gymnasium, Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Taastrup Station).

Rapport

I forbindelse med slutkonferencen for projektet den 23. april 2014 på Høje-Taastrup Gymnasium er der udgivet en tværgående rapport fra projekterne.

Gymnasiefremmede i gymnasiet - øget faglig udbytte

Undervisningsministeriet inviterer hermed til konference om, hvordan man kan øge det faglige udbytte for gymnasiefremmede elever. Konferencen præsenterer dels erfaringer fra 16 forskellige skoleprojekter i seks workshops, dels to oplæg som trækker tværgående erfaringer og perspektiver op. Præsentationerne fra dagen findes som link i programmet nedenfor.

Program:

09.30 – 10.00: Kaffe, te og morgenbrød
10.00 – 10.10: Velkomst ved Claus Christensen, Undervisningsministeriet
10.10 – 10.50: Indledende oplæg: Erfaringer og hovedpointer fra 3. og 4. rundes projekter.
Ved Lars Ulriksen, projektleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
10.50 – 11.10: Pause
11.10 – 12.30: 1. workshoprunde. Tre parallelle workshopper med oplæg og diskussion.
Hver workshop indeholder oplæg fra to til tre undervisningsprojekter om deres erfaringer i tilknytning til workshoppens tema og konkrete eksempler på, hvad de har gjort.

A) Fællesskab, klassekultur og elevmedarbejde

 

Workshopledere: Dorte Christiansen Elmeskov og Lærke Bang Jacobsen

 

Hvordan kan man øge elevernes faglige deltagelse og udbytte gennem bevidst arbejde med de sociale rammer for læring, med klassens klima og kultur og med at få eleverne til at tage medansvar for undervisningen?

 

 • Er læreren vigtigere end formen? Udfordringer ved ønsket om ’den personlige lærer’
  Ved Anne Yde Vestergaard og Mads Rangvid, Hvidovre Gymnasium & hf

 

 

B) Strukturer og stilladser

 

Workshopleder: Lars Ulriksen

 

Hvordan kan man skabe rammer om klassens faglige arbejde som kan fungere som et stillads om elevernes læring, f.eks. ved brug af skrivning, af elevernes medievaner og hverdagserfaringer?

 

 

C) Lærersamarbejde, niveaudeling og trivsel

 

Workshopleder: Aase Bitsch Ebbensgaard

 

Hvordan kan man styrke elevernes læringsudbytte ved at arbejde med niveaudeling, med to lærere i undervisningen og ved at styrke lærersamarbejdet?

 

 • Holddeling og tværfaglige samarbejder på hf
  Ved Frantz Visti Hansen, Slagelse Gymnasium

 

12.30 – 13.30: Frokost
13.30 – 14.45: 2. workshoprunde. Tre parallelle workshopper med oplæg og diskussion.

Hver workshop indeholder oplæg fra to til tre undervisningsprojekter om deres erfaringer i tilknytning til workshoppens tema og konkrete eksempler på, hvad de har gjort.

 

D) Elevtyper og læringsstrategier

 

Workshopleder: Aase Bitsch Ebbensgaard

 

Hvordan kan man i undervisningen skabe rammer for at elever med forskellige læringsstrategier og præferencer kan deltage i aktiviteterne, og hvordan kan disse rammer bruges til at øge gymnasiefremmedes læringsudbytte?

 

 

 

 

E) Krav, mål og feedback i undervisningen

 

Workshopleder: Lars Ulriksen

 

Hvordan kan man styrke elevernes muligheder for at deltage i undervisningen gennem formulering af tydelige og eksplicitte mål og gennem brug af feedback?

 

 

 • Træning og gentagelse: Hvordan kan man styrke elevernes muligheder for at deltage i undervisningen gennem formulering af tydelige og eksplicitte mål og gennem brug af feedback?
  Præsentation fra faget dansk
  Præsentation fra faget engelsk
  Ved Annette Rønn Simonsen og Kjeld Jensen, København Nord (hhx)

 

F) Anvendelsesorientering, autenticitet og produkter

 

Workshopledere: Dorte Christiansen Elmeskov og Lærke Bang Jacobsen

 

Hvordan kan man styrke elevernes oplevelse af relevans og motivation ved at lade undervisningen organisere omkring arbejdet med autentiske produkter, som kan bruges i virkeligheden?

 

 

 

 

14.45 – 15.05:  Pause – kaffe og kage
15.05 – 15.30: Gymnasiefremmede elever i gymnasiet – hvad virker? Konklusioner fra fire runders udviklingsarbejder med udblik til anden forskning.
Afsluttende oplæg ved Lars Ulriksen

Konferencen markerer afslutningen på 3. og 4. runde af ministeriets udviklingsprojekter om gymnasiefremmede elever. Konferencen markerer samtidig afslutningen af projektet, hvorfor der her vil blive præsenteret en opsamling af erfaringerne fra hele forløbet.

I 3. og 4. runde er der fra september 2012 til december 2013 gennemført 21 udviklingsprojekter på 19 forskellige skoler. Skolerne har samarbejdet i et forskningsbaseret netværk. Læs mere om projekterne på http://www.ind.ku.dk/gymnasiefremmede2012-13/ og http://www.ind.ku.dk/gymnasiefremmede4/

På konferencen blev erfaringer fra skoleprojekterne og fra det tværgående netværks- og analyseprojekt præsenteret. Konferencen blev arrangeret af Institut for Naturfagenes Didaktik og Undervisningsministeriet. Projekterne vedrører alle gymnasiale uddannelser og involverer en lang række fag.