Lektionsstudier – Københavns Universitet

Lektionsstudier og undersøgelsesbaseret matematikundervisning

En undersøgelse af matematiklæreres udvikling af fagdidaktik og teamsamarbejde via lærerstyret aktionsforskning i grundskolen.
I et forskningssamarbejde mellem tre skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, Professionshøjskolen UCC og Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, undersøger vi muligheder og betingelser for, at anvende de anerkendte japanske metoder Open-ended Approach og lektionsstudier i en dansk kontekst. Projektet løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Open-ended Approach er en didaktisk metode – eller nogle didaktiske principper – for at arbejde med undersøgelsesbaseret matematikundervisning.

Lektionsstudier er en form for aktionsforskning, hvor lærere gennem gentagen fælles planlægning, observation og analyse af egen undervisning udvikler og træner deres fagdidaktiske viden og kompetencer.

Begge metoder er fuldt udviklede og udbredte i japansk undervisning, og de tillægges stor betydning for, at japanske elever hører til blandt de dygtigste og mest engagerede i verden.

I forbindelse med forskningsprojektet har vi i 2015, 2016 og 2017 haft besøg af nogle af Japans dygtigste matematiklærere og spydspidser ift. udvikling af didaktik gennem lektionsstudier.

Tilmelding til åben lektion den 9. oktober 2018