Majkonference 2010: Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer – Københavns Universitet

Majkonference 2010 - 10. majkonference om naturvidenskabsdidaktik 

Majkonference 2010: Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer

Den 10. majkonference om naturvidenskabsdidaktik fandt sted den 18. -19. maj 2010 i København, DGI-byen. Temaet for konferencen var:

Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer

"Forskningsbaseret undervisning" bruges ofte som nøglebegreb for kvalitet i universitetsuddannelser. Tilsvarende er der i professionsuddannelserne et krav om at uddannelserne er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for den enkelte uddannelse. Men hvad ligger der dybest set i disse begreber om "forskningsbaseret undervisning" og "forskningsrelateret undervisning", hvad er forskellen på begreberne, og hvilken betydning har disse krav egentligt for de studerendes læring?

Konferencen så på hvordan sådanne krav forvaltes i praksis, og hvilken betydning de har for den undervisning de studerende møder - både på universiteterne og på professionsuddannelserne.

Konferencen blev åbnet af rektor Ralf Hemmingsen og videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Der var plenumforedrag af Camilla Rump (som præsenterede den aske-ramte Mick Healeys materiale), Henning Andersen og Carl Winsløw, og der blev præsenteret 14 forskellige konkrete eksempler i konferencens parallelsessioner. Vi håber at konferencen har bidraget til få udfoldet og nuanceret begrebet om forskningsbaseret og forskningsrelateret undervisning så det i højere grad kan anvendes praktisk i forhold til udvikling af forskellige typer undervisning i naturvidenskabelige uddannelser.

Næste majkonference om IBSME

Den næste majkonference  arrangeres af den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse ved Roskilde Universitet. Den finder sted 8.-9.maj 2012 på Comwell i Roskilde. Temaet bliver IBSME - Inquiry Based Science and Mathematics Education. Datoen fastlægges snarest. Kontaktperson for majkonferencen 2012: Morten Blomhøj, blomhoej@ruc.dk

Majkonferencerne har rødder i Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik, der i 1998-2001 fungerede som et netværk mellem universiteternes naturvidenskabelige uddannelser. Efter bevillingsperiodens ophør har netværksinstitutionerne fortsat traditionen med en fælles, årlig konference, der kan synliggøre aktiviteter i det naturvidenskabsdidaktiske miljø, og bygge bro mellem underviserne og den fagdidaktiske forskning. Se Oversigt over de første ti majkonferencer, 2000-2010.