Foredrag ved majkonference 2010 – Københavns Universitet

Majkonference 2010 > Foredrag

Foredrag og foredragsholdere

Mick Healey: Engaging Students in Research and Inquiry

Download detailed description with abstract and references

Abstract

The argument of this session can be simply stated: all undergraduate students in all higher education institutions should experience learning through and about research. My interest in developing students as researchers originated through explorations over the last few years into ways to enhance the linkage between teaching and discipline-based research. The conclusion to arise from that work is that one of the most effective ways to do this is to engage our students in research and inquiry; in other words, to see them as producers not just consumers of knowledge. 

Mick Healey står i spidsen for Centre for Active Learning,
som er et nationalt Centre for Excellence in Teaching and Learning på University of Gloucestershire, UK. Han var en af de første i England, der fik et National Teaching Fellowship og blev udnævnt til Senior Fellow of the Higher Education Academy. Siden 1995 har han givet over 300 workshops, seminarer og præsentationer på universiteter over det meste af verden. Han har ofte været konsulent for universiteter og regeringer i spørgsmål vedrørende videregående uddannelse.

Henning Andersen: Forskningsbasering og -relatering i ingeniøruddannelser - fra professionsbacheloruddannelse til universitetsfakultet

Abstract

Med udgangspunkt i overgangen fra at være en selvstændig uddannelsesinstitution med fokus på professionsbacheloruddannelse til at være et universitetsfakultet med fokus på forskning og såvel kandidat- som bachelor- og professionsbacheloruddannelse gennemgås implikationerne på en række centrale parametre set fra et ledelsessynspunkt og et medarbejdersynspunkt (forsker/underviser)synspunkt.

Følgende områder vil blive berørt i ovenstående kontekst.

  • Fra Odense Modellen til Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelse.
  • Uddannelse til profession eller forskning? Betydning for uddannelsesindhold, anvendelsesorientering, specialeafvikling etc.
  • Forskningsbasering eller forskningstilknytning - er der en forskel i praksis?
  • Undervisere uden forskningsmæssig baggrund - Hvad er deres rolle og udviklingsmuligheder i forbindelse med universitetsundervisning?
  • "Kampen" mellem forskning og uddannelse.

Henning Andersen, Uddannelsesdirektør, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet.
Uddannelsesmæssig baggrund som teknikumingeniør og master i offentlig ledelse.
Erhvervsmæssig baggrund dels i det private erhvervsliv, underviser på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum samt rektor samme sted fra 2000 til fusionen med SDU i 2006.

Carl Winsløw: Forskningsbasering på universiteterne - forskelle og sammenhænge i praksis

Absract

Lene Møller Madsen og jeg har for nylig undersøgt forholdet mellem forskning og undervisningspraksis i naturgeografi og matematik på KU, bl.a. gennem et mindre antal interviews med udvalgte udøvere. Der er betydelige og systematiske forskelle i, hvordan respondenterne fra de to discipliner beskriver dette forhold både konkret og mere abstrakt. Mens naturgeografis forskningpraksis ofte og gnidningsløst er integreret i undervisningen også på bachelor-niveau, er situationen aktuelt at undervisningen i matematik i bedste fald "ligner" matematisk forskningspraksis. Vi lægger her op til en diskussion af de videre implikationer af disse resultater, fx vedr. muligheden af en meningsfuld generel "policy" omkring den vigtige sammenhæng mellem forskning og undervisning.

Carl Winsløw, Professor og forskergruppeleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet - aktuelle forskningsområder: komparative studier af matematikundervisning og matematiklærerpraksis, CAS-brug i universitetsundervisning