Materiale fra majkonferencen – Københavns Universitet

Majkonference 2010 > Materiale

Materiale fra majkonferencen 2010

Maj 2011: Proceedings fra konferencen er udkommet i bogform. Her er bidrag fra foredrags- og workshopholdere.  Alle bidragydere får snarest tilsendt et eksemplar. Andre interesserede kan købe bogen eller downloade den gratis:
IND's skriftserie nr. 21: Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer

Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer, 18.-19. maj 2010

Materiale fra parallelsessionerne

A. Forbedring af sammenhæng mellem forskning og undervisning

B. Forskningslignende opgaver i matematiske og fysiske fag

C. Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag

D. It som facilitator af forskningsbasering

E. Laboratoriearbejde og forskningsbaseret undervisning

F. Forskningsbasering tidligt i uddannelsen

G. Forskningsbaseret uddannelse af undervisere


Materiale fra posterpræsentationer

 Billeder fra konferencen 

Der diskuteres - fotos fra Majkonference 2010 

Andre relaterede links