Program for majkonferencen 2010 – Københavns Universitet

Majkonference 2010 > Program

Program for majkonferencen 2010

Tirsdag d. 18. maj: 

09.30

Ankomst, registrering, morgenbrød

10.15

Rektor Ralf Hemmingsen byder velkommen til konferencen  

10.30

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen indleder konferencen 

10.40

Foredrag og workshop ved Professor Mick Healey:
Engaging Students in Research and Inquiry 
 

12.30

Frokost  

13.30

Foredrag ved uddannelsesdirektør Henning Andersen:
Forskningsbasering og -relatering i ingeniøruddannelser -
fra professionsbacheloruddannelse til universitetsfakultet

14.15

Kaffepause + posterpræsentationer 

14.45 

Foredrag ved professor Carl Winsløw:
Forskningsbasering på universiteterne -
forskelle og sammenhænge i praksis
 
 

15.30

Workshop i mindre grupper: Hvad fra dagens foredrag kan bruges til at styrke forskningsbaseringen i vores undervisning?  

17.00

Socialt arrangement:
Vælg mellem gratis tur i DGI-byens Vandkulturhus (husk badetøj) eller en guidet gåtur rundt blandt nybyggeri i Københavns Havn -
eller oplevelser på egen hånd i København! 
 

19.00

Middag i DGI-byen  

Onsdag d. 19. maj:

08.30 

Morgenbrød 

09.00 

Parallelsessioner med deltageroplæg, 2 runder á 1 time.  

11.00

Kaffepause  

11.15

Gruppevis opsamling på sessioner: Hvad tager vi med videre? 

11.45

Afsluttende plenumdiskussion samt afslutning  

12.30

Frokost  

13.30

Konferencen slutter