Kontakt vedrørende Master i Scienceundervisning

Spørgsmål om det faglige indhold, tilrettelæggelse af undervisning mm.

skal rettes til MiSU-gruppen på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet:

Christine Holm, Specialkonsulent på IND og MiSU-koordinator
Tlf: +45 3532 0537, E-mail: cholm@ind.ku.dk

Lene Møller Madsen, Lektor på IND og ansvarlig for MiSU
Tlf. +45 3532 0459, E-mail: lmmadsen@ind.ku.dk

Studieadministrative spørgsmål

skal rettes til Aarhus Universitet:

Spørgsmål i om adgangskrav, ansøgningskema og behandling af ansøgning:
Efter- og videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse
E-mail: evu.nat-tech@au.dk

Specialkonsulent Lotte Thiessen
Tlf. + 45 2237 2649, E-mail: lt@au.dk

Hvis du er indskrevet på uddannelsen/enkeltfag, og har spørgsmål vedrørende fx kursus- og eksamensadministration, kan du kontakte:

Malene Plougmann, Uddannelseskoordinator, 
Nat-Tech  Uddannelse, Aarhus Universitet, 
Tlf. +45 2118 4158 / +45 8715 6149,
E-mail: Nat-Tech.Uddannelse.Masterteam@au.dk