Kontakt vedrørende Master i Scienceundervisning

Spørgsmål om det faglige indhold, tilrettelæggelse af undervisning mm.

skal rettes til MiSU-gruppen på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet:

Christine Holm, konsulent, MiSU-koordinator på IND, KU
Tlf. 35 32 05 37, E-mail: cholm@ind.ku.dk,

Helle Mathiasen, Professor på IND, KU, Faglig leder af MiSU
Tlf. 35 33 76 83. E-mail: helle.mathiasen@ind.ku.dk

Studieadministrative spørgsmål

skal rettes til Aarhus Universitet:

Spørgsmål i om adgangskrav, ansøgningskema og behandling af ansøgning:
Efter- og videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse
E-mail: evu.nat-tech@au.dk

Specialkonsulent Lotte Thiessen
Tlf. 2237 2649, E-mail: lt@au.dk

Hvis du er indskrevet på uddannelsen/enkeltfag, og har spørgsmål vedrørende fx kursus- og eksamensadministration, kan du kontakte:
Malene Plougmann, Uddannelseskoordinator, Nat-Tech  Uddannelse, Aarhus Universitet, 
Tlf. 2118 4158 / 8715-6149, mail: Nat-Tech.Uddannelse.Masterteam@au.dk