Kontakt vedrørende Master i Scienceundervisning

Spørgsmål om det faglige indhold, tilrettelæggelse af undervisning mm.

skal rettes til MiSU-gruppen på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet:

Christine Holm, konsulent, MiSU-koordinator på IND, KU
Tlf: 35 32 05 37, E-mail: cholm@ind.ku.dk,

Helle Mathiasen, Professor på IND, KU, Faglig leder af MiSU
Tlf. 35 33 76 83. E-mail: helle.mathiasen@ind.ku.dk

IND-medarbejdere, som underviser på Master i Scienceundervisning:

Studieadministrative spørgsmål

skal rettes til Aarhus Universitet:

Spørgsmål i om adgangskrav, ansøgningskema og behandling af ansøgning:
Lotte Thiessen, Special konsulent, Efter- og Videreuddannelse, Science and Technology, Aarhus Universitet
Tlf.: 8715 2821, E-mail: lt@au.dk

Hvis du er indskrevet på uddannelsen/enkeltfag, og har spørgsmål vedrørende fx kursus- og eksamensadministration:
Dorte Asserbo Christiansen, Uddannelseskoordinator, Administrationscenter ST - Undervisning og eksamen (UVAEKA), Science and Technology, Aarhus Universitet
Tlf.: 87155549, Mobil: 93508127, E-mail: asserbo@au.dk

Styregruppe for Master i Scienceundervisning

Tom Vindbæk Madsen, Prodekan for uddannelse, Science and Technology, Aarhus Universitet
Jens Dolin, Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Helle Mathiasen, Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Anna Bak Maigaard, Dekansekretariatet, Science and Technology, Aarhus Universitet
Christine Holm, konsulent, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet