Efteråret 2017: Kurser, datoer og undervisningssteder - MiSU – Københavns Universitet

MiSU > Kursusoversigt - tid og sted > Efteråret 2017 - MiSU

Efteråret 2017: Kurser, datoer og undervisningssteder - MiSU

Overskrifterne linker til kursusbeskrivelserne. 
Kontakt Christine Holm for nærmere information.

Kursus 5: IT i scienceundervisningen

Undervisningssted:Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg.
Tid: 9:45-16:30
Datoer: Undervisningsdage ligger på mandage. Eksamen efter kursus 5 kan ligge mandag eller tirsdag:

Uge 34: 21. august
Uge 36: 4. september
Uge 39: 25. september
Uge 41: 9. oktober
Eksamen i uge 43: Mandag 23/10 eller tirsdag 24/10

Kursus 6: Praktisk arbejde og feedback

Undervisningssted: Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg.
Tid: 9:45-16:30
Datoer: Undervisningsdage ligger på mandage. Eksamen efter kursus 6 ligger onsdag eller torsdag.

Uge 44: 30. oktober
Uge 46: 13. november
Uge 48: 27. november
Uge 50: 11. december
Eksamen i uge 51: Onsdag 20/12 eller torsdag 21/12

Kursus 9: Masterprojekt

Undervisningssted: Varirerer, se nedenfor. 
Tid: Se nedenfor
Datoer: Fælles undervisningsdage ligger på mandage. 

Hovedparten af masterprojektet vil være selvstudie og vejledning som aftales individuelt. Der vil dog være et antal fælles mødedatoer i løbet af året:

22. maj 2017: Intro til masterprojektforløbet, ved Helle Mathiasen. 
Sted: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia.
Tid: kl. 14-16

9.1, 28. august 2017: Masterprojektopstart, ved Helle Mathiasen mfl.
Sted: Nyborg Gymnasium, Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg, lokale følger.
Tid: kl. 10-16

9.2, 11. september 2017: Empirisk design, ved Helle Mathiasen m.fl.
Sted: Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K, ”Palaver Hall”
Tid: ca. kl. 11-16

9.3, 15. januar 2018: Midtvejsseminar, ved Helle Mathiasen m.fl.
Sted: Fredericia Gymnasium
Tid: kl. 11-16