Efteråret 2018: Kurser, datoer og undervisningssteder - MiSU

Kontakt Christine Holm for nærmere information.

Planen nedenfor er foreløbig, ændringer kan forekomme.

Årgang 2018: Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 

I efteråret udbydes ét kursus på 10 ECTS point for den nye årgang 2018.

Undervisningssted: Undervisningstedet flyttes til København: Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K, det er 5 minutters gang fra Nørreport station. Beslutningen er truffet på baggrund af de foreløbige ansøgeres geografiske placering)

Tid: 9:45-16:30 (med mindre andet aftales)
Datoer: Undervisningsdage ligger på mandage.

Uge 35: 27. august
Uge 37: 10. september
Uge 39: 24. september
Uge 41: 8. oktober
Uge 43: 22. oktober
Uge 45: 5. november
Uge 47: 19. november
Uge 49: 3. december
Evt. eksamen: Uge 51: 17. december

Årgang 2016 - Kursus 9: Masterprojekt 2018/2019

Undervisningssted: Varierer, Nyborg Gymnasium eller Institut for Naturfagenes Didaktik i København.
Tid: Som udgangspunkt 10:45-16:00 for de fælles seminardage
Datoer: Fælles seminardage ligger på mandage. 

Hovedparten af masterprojektet vil bestå af selvstudie og vejledning som aftales individuelt mellem den/de masterstuderende og vejlederen.
Hen over året vil der være ca 3 fælles undervisningsdage med fælles undervisning, feedback og erfaringsudveksling. 

Fælles arrangementer vedrørende masterprojektet 
(Med forbehold for justeringer)

  • 9.0: Indledende orientering om masterprojektet:  14. maj 2018 kl. 14-16 (på sidste kursusgang af MiSU 8: Temakursus)
  • 9.1: Masterprojektopstart: 27. august 2018 kl. 10:45-16 på Nyborg Gymnasium
  • 9.2: Problemformulering, projektplan og metoder: 17. september 2018, kl. 10:45-16 på IND, Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K
  • 9.3: Midtvejsseminar: 14. januar 2019,  kl. 10:45-16 på Nyborg Gymnasium

Dato for projektaflevering og eksamen er ikke fastlagt endnu, men vil formentlig ligge i maj 2019.