Om Master i scienceundervisning

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet siden 2015. I uddannelsen kobles praksis med den nyeste naturfagsdidaktiske forskning.

Man kan tilmelde sig enkelte fag eller hele uddannelsen. 

Målgruppe

Masteruddannelsen retter sig mod erfarne undervisere, der eftersøger tid og sted til at reflektere over egen undervisning og elevernes læring, samt undervisere, der ønsker at engagere sig i udviklingsarbejde på deres undervisningssted.

Den erhvervsmæssige målgruppe er primært undervisere inden for naturvidenskab på ungdomsuddannelserne, samt undervisere inden for naturfagene på læreruddannelserne. Masteruddannelsesn i scienceundervisning er også relevant for naturfagsformidlere i uformelle læringsmiljøer, som museer og sciencecentre.

Formål

Formålet med masteruddannelsen i scienceundervisning er at efter- og videreuddanne undervisere i de naturvidenskabelige fag. På baggrund af de faglige og personlige kompetencer, som er erhvervet gennem det adgangsgivende uddannelses- og praksisforløb, skal masteruddannelsen udvikle den studerende fagligt og personligt, herunder udbygge den faglige viden, analytiske kompetence og selvstændighed således, at masteren selvstændigt kan arbejde med et bredt spektrum af problemstillinger inden for scienceundervisning.

Læs en uddybning her

Opbygning 

Uddannelsen omfatter 1 årsværk (60 ECTS-points) fordelt over 3 år, så der udbydes kurser svarende til 10 ECTS pr semester. Masterprojektet fylder 20 ECTS og gennemføres over et helt studie år. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over tre år, så det er muligt at arbejde ved siden af studiet. Kurserne kan også læses som enkeltfag, ligesom  Masteruddannelsen kan sammensættes fleksibelt. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter den er påbegyndt. 

Se flere detaljer og kursusbeskrivelser: Opbygning af uddannelsen