Kursus 2: Evaluering – Københavns Universitet

MiSU > Opbygning > 2: Evaluering

Kursus 2: Evaluering

Tidligere kursusbeskrivelse, gyldig for hold før 2018 - se aktuel opbygning af MiSU: Opbygning af uddannelsen

Placering

Blok 2, sent efterår

Detaljeret kursusbeskrivelse

Se beskrivelse af læringsmål og indhold for de enkelte kursusgange i blok 2, 2016:

Kvalifikationsbeskrivelse

Kurset "Evaluering" skal give de masterstuderende en grundlæggende forståelse af forskellige evalueringsformer samt relationerne mellem uddannelsesmål, undervisningsformer og evalueringsmetoder.

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

  • Forstå og forholde sig kritisk til forskellige evalueringsformer og deres brug i praksis
  • Anvende forskellige evalueringsformer formativt, tilpasset evaluering af forskellige kompetencemål
  • Anvende forskellige summative evalueringsformer
  • Designe forskellige programevalueringer.

Indhold

Igennem kurset berøres temaerne

  • Forskellige evalueringsparadigmer og evalueringsteoretiske grundbegreber såsom validitet og reliabilitet, formativ og summativ mm.
  • Forskellige evalueringsformer og deres muligheder og begrænsninger
  • Progression og evalueringskriterier
  • Trends i internationale undersøgelser

Undervisningsformer

Et mix af oplæg, teamdesign og peer feedback.

Eksamensoplysninger

Bestået/ikke-bestået, intern censur.
De studerende udvikler en eller flere evalueringsmodeller under kurset. Disse forsvares skriftligt eller mundtligt og bedømmes bestået/ikke-bestået ved intern censur.