Kursus 8: Temakursus

Tidligere kursusbeskrivelse, gyldig for hold før 2018 - se aktuel opbygning af MiSU: Opbygning af uddannelsen

Tidspunkt

Blok 4, sent forår

Kvalifikationsbeskrivelse

De studerende skal opnå følgende kompetencer efter deltagelse i kursets to temaer.

  • Indsigt i forskningsmetoder (fx kvantitative metoder, kvalitative metoder og mix af metoder) i scienceundervisning gennem læsning og afsøgning af feltet af forskningslitteratur
  • Refleksioner over egen undervisningspraksis i relation til den læste forskningslitteratur

Indhold

De masterstuderende vælger som samlet hold to temaer. Diskussion af mulige temaer og valg af tema finder sted i semesteret forud for kursus 8.

Undervisningsformer

Undervisningen består af to på hinanden uafhængige temaer af hver 2 hele studiekredsdage. Underviseren vælger en eller flere forskningsartikler inden for det de to temaer, som de studerende fordyber sig i. De masterstuderende vil inden for mindst et af temaerne selv skulle finde forskningsartikler, der omhandler temaet, og udarbejde en litteraturliste, der giver et billede af temaets forskningsområde.

Eksamensoplysninger

Bestået/ikke-bestået, intern bedømmelse.

Begge de to temaer skal bestås ved aflevering af en hjemmeopgave efter afslutning af begge studiekredse. Den masterstuderende skal reflektere over selvvalgt forskningslitteratur i forhold til egen undervisningspraksis. Den studerende skal vise forståelse for og kunne kritisk vurdere den valgte forskningslitteratur og dens mulige betydning for egen praksis.

Hjemmeopgaven bedømmes internt af underviseren indenfor temaet med karakteren Bestået/Ikke-bestået.