Kursus 3: Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning – Københavns Universitet

MiSU > Opbygning > 3: UBNU

Kursus 3: Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Tidligere kursusbeskrivelse, gyldig for hold før 2018 - se aktuel opbygning af MiSU: Opbygning af uddannelsen

Tidspunkt

Blok 3, tidligt forår

Kvalifikationsbeskrivelse

Formålet med kurset "Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning" er at give de masterstuderende praktiske erfaringer i at tilrettelægge og undervise i undersøgelsesbaserede forløb. Samtidigt skal de masterstuderende arbejde med at give og modtage formativ feedback fra elever og kolleger og vurdere læringsmæssige effekter ved undersøgelsesbaseret undervisning.

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

  • Designe og udføre undersøgelsesbaseret undervisning i de relevante naturfag
  • Diskutere de mulige læringseffekter af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU)
  • Reflektere over hvordan der gives konstruktiv og fremadrettet feedback i de forskellige faser af undersøgelsesbaseret undervisning

Indhold

Igennem kurset berøres temaerne

  • Forståelser af undersøgelsesbaseret undervisning
  • 6F-modellen for undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
  • Lærer- og elevroller i UBNU
  • Undervisningsdifferentiering i UBNU
  • Typer af feedback

Undervisningsformer

Gruppearbejde, holdundervisning, microteaching, undervisningsobservation.

Kurset er praksisorienteret og vil i kun i begrænset omfang være baseret på forelæsninger. De masterstuderende vil bl.a. undervise hinanden og give hinanden feedback.

Eksamensoplysninger

Intern prøve: Videooptagelse af undervisningscase med korte skriftlige refleksioner over casen. Afsluttes med: Bestået/ikke bestået.