Tilmelding til Master i scienceundervisning – Københavns Universitet

MiSU > Tilmelding

Tilmelding til Master i scienceundervisning

Man skal søge optagelse på kurserne enkeltvis. Kurset i efteråret 2018 "Naturfagdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning" er nu oprettet, og det er fortsat muligt at melde sig frem til 1. august 2018 (under forudsætning af at der er ledige pladser). Kursussted vil være på Institut for Naturfagenes Didaktik: Øster Voldgade 3, 1350 Kbh K.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om uddannelsen og tilmelding, så kan vi aftale tid for en samtale:

 • Bestil en personlig informations- og vejledningssamtale: 
  Kontakt: Christine Holm
  Tlf: 353-20537
  Email: cholm@ind.ku.dk

  Selve ansøgning om optagelse ved Master i scienceundervisning sker via Aarhus Universitet gennem systemet DANS. På Aarhus Universitets hjemmeside kan du finde ansøgningsskema, vejledning, mm:

  Følgende dokumentation skal i elektronisk form vedlægges ansøgningen (se nærmere vejledning under "Sådan søger du om optagelse" på AU's side):

  • kopi af eksamens-/kursusbeviser
  • 2 års relevant erhvervserfaring, dokumentation for varighed og indhold skal vedlægges (fx ansættelsesbrev og sidste lønseddel, en udtalelse fra arbejdsgiver eller første og sidste lønseddel for perioden)

  Tilmelding til enkeltfag

  De fleste af MiSU-kurserne kan læses som enkeltfag, hvor man blot tager ét eller få kurser. Prisen er 12.000 kr pr kursus á 10 ECTS (eller 6.000 kr for 5 ECTS kurserne). 

  Kontakt gerne Christine Holm på forhånd, hvis du overvejer at tilmelde dig enkeltfag på MiSU, så du kan høre nærmere om indhold, anbefalede forudsætninger mm.

  Hvis du tidligere har været tilmeldt enkeltfag på MiSU, skal naturligvis ikke indsende dokumentation for uddannelse mv. igen, men blot henvise til det tidligere indsendte. Hvis det er første gang du tilmelder dig enkeltfag, skal dokumentation vedlægges. Se vejledningen om "Sådan søger ud om optagelse" på AU's tilmeldingsside.

  Tilmelding til enkelte kurser i 2018/2019

  Følgende kurser udbydes som enkeltfag i studieåret 2018/2019:

  • Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (10 ECTS, Efterår 2018,  tilmeldingsfrist er 1. august 2018. Tidlig tilmelding anbefales, så vi kan sende yderligere informationsmateriale ud inden sommerferien.)
  • Evaluering og feedback (10 ECTS, Forår 2019, tilmelding åbner til september, tilmeldingsfrist 1. november 2018.  Kurset oprettes under forudsætning af tilstrækkeligt antal tilmeldinger)
  • Masterprojekt (20 ECTS, hele året. Kun for personer, som har gennemført uddannelsens øvrige kurser)

  Der er tilmeldingsfrist hvert år 1. maj og 1. november, hvor der tages stilling til kursusoprettelse. Når et kursus er oprettet, er det stadig muligt at eftertilmelde sig frem til ca. 3 uger før kursusstart under forudsætning af, at der fortsat er ledige pladser. 
  Prisen er 12000 kr. pr kursus.

  Se kursusoversigten for tid og sted for de forskellige kurser: 

  Tilmelding til enkeltfag sker elektronisk via AU's hjemmeside:

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål om adgangskrav, ansøgningskema og behandling af ansøgning, er du velkommen til at kontakte:

  Lotte Thiessen, Specialkonsulent, Efter- og Videreuddannelse, Science and Technology, Aarhus Universitet
  Tlf.: 8715 2821, E-mail: lt@au.dk

  Spørgsmål vedrørende det faglige indhold, tilrettelæggelse af undervisning mm. i Master i Scienceundervisning kan rettes til:

  Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet,
  Tlf.: 3532 0537, E-mail: cholm@ind.ku.dk