Tilmelding til Master i scienceundervisning

Man kan søge optagelse på hele uddannelsen eller blot enkelte kurser. Uddannelsen er nu oprettet, og ansøgningsfristen er nu forlænget til 1. august 2021 under forudsætning af, at der er ledige pladser. 

Hvis du planlægger at søge om optagelse her i løbet af sommeren 2021, så giv meget gerne direkte besked til IND, KU:
Kontakt Christine Holm, cholm@ind.ku.dk, 35320237.
Det vil være en stor hjælp i vores planlægning af studiestarten.

Prisen er 15.000 kr. pr. semester med et kursus på 10 ECTC  og samlet 90.000 kr. for hele uddannelsen.

Ansøgning om optagelse på Master i scienceundervisning

Selve ansøgningen om optagelse på Master i scienceundervisning sker via Aarhus Universitet gennem systemet DANS. På Aarhus Universitets hjemmeside kan du finde ansøgningsskema, vejledning, mm:

Følgende dokumentation skal i elektronisk form vedlægges ansøgningen (se nærmere vejledning under "Sådan søger du om optagelse" på AU's side):

  • kopi af eksamens-/kursusbeviser
  • 2 års relevant erhvervserfaring, dokumentation for varighed og indhold skal vedlægges (fx ansættelsesbrev og sidste lønseddel, en udtalelse fra arbejdsgiver eller første og sidste lønseddel for perioden)

Tilmelding til enkeltfag

De fleste af MiSU-kurserne kan også læses som enkeltfag, hvor man blot tager ét eller få kurser.

Hvis du tidligere har været tilmeldt enkeltfag på MiSU, skal naturligvis ikke indsende dokumentation for uddannelse mv. igen, men blot henvise til det tidligere indsendte. Hvis det er første gang du tilmelder dig enkeltfag, skal dokumentation vedlægges. Se vejledningen om "Sådan søger ud om optagelse" på AU's tilmeldingsside.

Kurser i 2021/2022

Følgende kurser udbydes som enkeltfag i studieåret 2021/2022:

Ansøgningsfristen til efterårets kursus er forlænget til 1. august under forudsætning af at der er ledige pladser. Giv meget gerne direkte besked til Christine Holm på IND, KU, hvis du overvejer at søge optagelse på enkeltfag: Cholm@ind.ku.dk, tlf. 35320537

Selve tilmeldingen til enkeltfag sker elektronisk via AU's hjemmeside:

Kontakt

  • Hvis du har spørgsmål i om adgangskrav, ansøgningskema og behandling af ansøgning, er du velkommen til at kontakte:Efter- og videreuddannelse, Nat-Tech pr. e-mail: evu.nat-tech@au.dk
    Lotte Thiessen, Specialkonsulent, Efter- og Videreuddannelse, Nat-Tech, Tlf.: 8715 2821, E-mail: lt@au.dk

  • Spørgsmål vedrørende det faglige indhold, tilrettelæggelse af undervisning mm. i Master i Scienceundervisning kan rettes til:
    Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Tlf.: 3532 0537, E-mail: cholm@ind.ku.dk