Tilmelding til
Master i scienceundervisning

MiSU-kurserne kan læses som enkeltfag, hvor man blot tager ét eller få kurser, eller de kan indgå i et samlet masterforløb.
Prisen er 12.000 kr pr kursus á 10 ECTS (eller 6.000 kr for 5 ECTS kurserne). 

Forår 2020: I foråret 2020 udbydes kurserne:

Der åbnes for tilmelding i løbet af september 2019.
Kurset kan læses som enkeltfag eller det kan indgå i den samlede "Master i scienceundervisning".
Kursussted vil være på Institut for Naturfagenes Didaktik: Øster Voldgade 3, 1350 Kbh K

Efterår 2020: Eventuel opstart af nyt masterforløb i sommeren 2020, og hvornår der i givet fald åbnes for ansøgning, er ikke afklaret endnu. Den igangværende proces i gang med at overflytte uddannelsen administrative forankring til KU, så den får administrativ forankring på Københavns Universitet, skal først afsluttes.

Tilmeld dig emailservice, hvis du vil have direkte besked, når åbnes for ansøgning til enkeltkurser eller hele hele uddannelsen, og/eller kontakt os for nærmere information:

Tilmeldingsskema - ansøgning om optagelse

For MiSU-kurser i foråret 2020 tilmelder man sig via Aarhus Universitet gennem systemet DANS. På Aarhus Universitets hjemmeside kan du finde ansøgningsskema, vejledning, mm:

Følgende dokumentation skal i elektronisk form vedlægges ansøgningen (se nærmere vejledning under "Sådan søger du om optagelse" på AU's side):

  • kopi af eksamens-/kursusbeviser fra relevant uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring, dokumentation for varighed og indhold skal vedlægges (fx ansættelsesbrev og sidste lønseddel, en udtalelse fra arbejdsgiver eller første og sidste lønseddel for perioden)
  • Relevant uddannelse og erhvervserfaring:  Se Krav til ansøger 

Hvis du tidligere har været tilmeldt enkeltfag på MiSU, skal naturligvis ikke indsende dokumentation for uddannelse mv. igen, men blot henvise til det tidligere indsendte. Hvis det er første gang du tilmelder dig enkeltfag, skal dokumentation vedlægges. Se vejledningen om "Sådan søger ud om optagelse" på AU's tilmeldingsside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om adgangskrav, ansøgningskema og behandling af ansøgning, er du velkommen til at kontakte:

Lotte Thiessen, Specialkonsulent, Efter- og Videreuddannelse, Science and Technology, Aarhus Universitet
Tlf.: 8715 2821, E-mail: lt@au.dk

Spørgsmål vedrørende det faglige indhold, tilrettelæggelse af undervisning mm. i Master i Scienceundervisning kan rettes til:

Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet,
Tlf.: 3532 0537, E-mail: cholm@ind.ku.dk