MONA-konference 2010 om evaluering af kompetencer

Skal vi evaluere det der er nemt at evaluere - eller det der er betydningsfuldt? 

Tidsskriftet MONA afholdt 27. oktober 2010 en endagskonference med temaet "Evaluering af kompetencer i matematik og naturfagene".

Se oplæg og workshopreferater fra konferencen.

Se programmet og workshopbeskrivelser. Det forskellige workshopper formidlede konkrete erfaringer eller indsigter med kompetenceevaluering - det være sig i grundskolen, ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser. 

Baggrund for konferencen 

I hele uddannelsessystemet er der i disse år stort fokus på at udvikle og anvende test og forbedre brugen af evaluering. Der er de nationale indsatser så som de nationale test i folkeskolen og PISA, men der er også mange mindre initiativer til at udvikle hvordan vi tester og evaluerer for at styrke hele spektret af ønskede kompetencer inden for matematik og naturfagene. Hvor debatten i en del år har været præget af ønsker om at ensrette og standardisere, er der nu gang i forsøg på at forny test og evalueringsformer - fx fælles naturfagsprøve i folkeskolen, inddragelse af internet i eksamen og portfolio- og projekteksamener på videregående uddannelser.

Konferencen vil tage afsæt i aktuelle indsatser på alle uddannelsesniveauer og dermed give inspiration på tværs af fag og niveau. Målet er at kvalificere hvilken vej vi bør gå for at styrke en konstruktiv brug af test og evaluering til bedre matematik- og naturfagsundervisning i hele uddannelsessystemet.

MONA-konferencen er for alle der arbejder med undervisning, forskning eller udvikling inden for matematik og naturfag - både grundskolen, ungdomsuddannelserne, professionshøjskoler, universiteter, uformelle læringsmiljøer og politiske organisationer.