Oplæg mv. fra MONA-konferencen


Formiddagens plenumoplæg:


1. Test, prøver og evaluering i grundskolen

Jakob Wandall, chefkonsulent ved Skolestyrelsen

2. Evalueringsparadigmer i ungdomsuddannelserne - hvad skal der til for at man kan evaluere kompetence

Lars Brian Krogh, adjunkt ved Center for Science Education, Aarhus Universitet

3. Assessment of competences in science

Olaf Köller, Direktør for IPN, Universität Kiel


Eftermiddagens workshopper:


A. Kompetencer, færdigheder og evaluering

Tomas Højgaard (DPU, Aarhus Universitet)

Materialer: MAT-I-indhold, MAT-I-uvplan

Referat af Bent Lindhart


B. Evaluering, test og afgangsprøven i fysik/kemi

Erland Andersen (DFKF Storkøbenhavn og medlem af bestyrelsen for Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelserne)

Referat af Sebastian Horst


C. Brug af elevdiskussion af flere mulige forklaringer på naturfaglige fænomener i formativ evaluering - eksempel fra 8 klasses geografi

Birgitte Lund Nielsen (VIAUC Læreruddannelsen i Århus & CSE, Århus Universitet)

Referat af Ole Goldbech


D. Undervisningsoplæg med henblik på udvikling af ræsonnementskompetencen i folkeskolens matematikundervisning

Lars Lindhart, Anette Skipper-Jørgensen og Flemming Ejdrup (Professionshøjskolen UCN)

Referat af Steffen Elmose


E. Evalueringsbaseret innovation

Karsten Schmidt (DTU Matematik)

Referat af Tinne Hoff Kjeldsen


F. Hands-on eksperimenter som læringstilgang til vanskelige fysiske begreber

Peter Ditlevsen (NBI, Købehavns Universitet)

Se film fra NBI om den forsøgsundervisnings som workshoppen handlede om: http://www.nbi.ku.dk/sciencexplorer/fysik_i_fokus/fysik_paa_foerste_klasse/video/

Referat af Jette Rygaard Poulsen


G. Netbaseret eksamen på matematik A i gymnasiet

Olav Lyndrup (Opgavekommissionen for it/net for det almene gymnasium)

Opgaveeksempler brugt i workshoppen

Referat af Christine Holm


H. Evaluering af kompetencer i videregående uddannelser

Jan Sølberg (IND, Københavns Universitet)

Referat af Jan Sølberg


I. Lærer og elevers brug af skriftlig feedback

Mette Have (CSE Aarhus Universitet)

Referat af Hanne Møller Andersen