MONA-konference 2011 om IBSME

4. og 5. oktober 2011 på Quality Hotel Park Middelfart.

Temaet for årets konference var Inquiry Based Science and Mathematics Education (IBSME), eller på dansk: Undersøgelsesbaseret Naturfags- og Matematikundervisning. Den fandt sted på Quality Hotel Park Middelfart, 5 minutters gang fra Middelfart Station.

Konferencen løb over to dage. Dag 1 d. 4. okt. var den "traditionelle" MONA-konference med fokus på hvad IBSME er og kan være, eksempler på metoderne i praksis og en kritisk holdning til IBSME. Dag 2 d. 5. okt. rettede sig primært mod personer involveret i IBSME-projekter og havde til formål at udveksle erfaringer og danne netværk.

Konferencen var arrangeret af tidsskriftet MONA med inddragelse af NTS-centret og støttet af EUs S-TEAM projekt.

Deltagerliste for 4. oktober

Program

NB: Oplæg lægges på denne hjemmeside i takt med at de modtages fra oplægsholderne!

Tirsdag den 4. oktober

09.30 Ankomst, kaffe

10.00 Introduktion til dagen

10.05 Wynne Harlen: The principles of Inquiry Based Science Education

10.35 Jane Imrie: The principles of Inquiry Based Mathematics Education

11.05 Gruppediskussioner

11.20 Formiddagskaffe

11.30 Robin Millar: Inquiry-Based Science Education: A path to follow, or a cul-de-sac?

12.00 Gruppediskussioner

12.15 Plenumdebat med Wynne Harlen, Jane Imrie og Robin Millar med udgangspunkt i gruppernes spørgsmål

12.45 Frokost

13.45 Parallelle workshops:

15.45 Kaffepause

16.00 Erfaringsudveksling i grupper

16.30 Afslutning

17.00 Slut på dagens konference

(Der vil være middag om aftenen kl. 19 på konferencestedet for dem der også tilmelder sig dette.)

Onsdag den 5. oktober

9-9.15 Velkomst og intro

9.15-10.15 Paneldebat: IBSME i Danmark

10.15-10.30 KAFFEPAUSE

10.30-10.45 Oplæg til netværksgruppearbejde

10.45-12 Netværk del I

12-13 FROKOST

13-13.30 Netværk del II

13.30-14.15 Plenumdebat

14.15-14.30 Afrunding og afrejse