Læs analyse om Ny Nordisk Skole og naturfagene – Københavns Universitet

Tidsskriftet MONA > Nyheder > Analyse om Ny Nordisk ...

10. august 2012

Læs analyse om Ny Nordisk Skole og naturfagene

I disse dage er manifestet for "Ny Nordisk Skole" blevet offentliggjort, se Ny Nordisk Skole. Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini har dermed givet et udspil til grundlaget for den kommende udvikling af uddannelsessystemet.

På Tidsskriftet MONA vil vi gerne bakke op om forsøget på at udvikle skolen og uddannelser, og derfor har årets MONA-konference 26. oktober netop temaet "Ny nordisk skole - hvad er det i matematik og naturfagene?".

Som optakt til konferencen og som medspil til det netop offentliggjorte manifest om Ny Nordisk Skole er lavet en analyse af hvordan dette initiativ kan ses i forhold til naturfagene, af Keld Nielsen, Aarhus Universitet, og Sebastian Horst, Københavns Universitet.

Analysen diskuterer de udfordringer der er for naturfagene, og forsøger at opsummere hvad en ny nordisk naturfagsundervisning kunne fokusere på, nemlig demokratiudfordringen, individudfordringen og rekrutteringsudfordringen. Dette fører forfatterne til at anbefale at Ny Nordisk Skole styrker læreres udvikling af undervisning og samarbejde, skaber en samtænkning af målbeskrivelser og bedre efteruddannelse og gør uddannelse til en folkesag hvor alle kan se det betydningsfulde i naturfagenes bidrag.

Download analysen "Ny Nordisk Skole - hvad med naturfagene?".

Logo for MONA-konference 2012