31. august 2015

Ny udgivelse om gymnasiefaget Bioteknologi A

Skoler med htx og stx har siden 2008 som forsøg kunnet udbyde bioteknologi som et A-niveau fag. Institut for Naturfagenes Didaktik har gennemført en omfattende evaluering af bioteknologi A.

Formålet med evalueringen var at undersøge, hvilke muligheder og barrierer faget bioteknologi A rummer for elever, lærere og skoleledelser med henblik på organiseringen og implementeringen af undervisning og eksamen.

Evalueringen er baseret på et omfattende materiale, der er indhentet ved brug af forskellige metoder, herunder analyse af læreplaner og eksamenssæt, spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i bioteknologi A og interviews med rektorer, lærere og censorer.

MONA forskningsrapportserie har til formål at udgive fagfællebedømte forskningsarbejder inden for matematik- og naturfagsdidaktik. 

Læs mere på www.ind.ku.dk/mona/serie

MONA Forskningsrapportserie nr. 1