5. august 2010

Skal vi evaluere det nemme eller det betydningsfulde?

Vi er på redaktionen for tidsskriftet MONA ved at arrangere næste MONA-konference 27. oktober i Fredericia. Temaet dette år er:

"Evaluering af kompetencer i matematik og naturfagene"

Vi vil dette år gerne have workshops der med forskellige deltemaer formidler konkrete erfaringer eller indsigter med kompetenceevaluering - det være sig i grundskolen, ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser.

Derfor opfordrer vi til at tilmelde workshopoplæg på www.ind.ku.dk/mona/konference2010 senest 1. september - læs mere på hjemmesiden.

Tilmeldingen skal blot indeholde et kort resume til brug for kategorisering af oplægget, se mere på hjemmesiden. Et workshopoplæg må max vare 20 minutter og vil give oplægsholderen gratis deltagelse i konferencen.

Formålet med konferencen at have et forum for matematik og naturfag på langs i uddannelsessystemet, og vi ønsker med dette års tema at bringe forskere, undervisere og beslutningstagere sammen om at udveksle indsigter og erfaringer med kompetenceevaluering og diskutere hvordan vi kan forbedre situationen, både i grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Baggrund for konferencen: I hele uddannelsessystemet er der i disse år stort fokus på at udvikle og anvende test og forbedre brugen af evaluering. Der er de nationale indsatser så som de nationale test i folkeskolen og PISA, men der er også mange mindre initiativer til at udvikle hvordan vi tester og evaluerer for at styrke hele spektret af ønskede kompetencer inden for matematik og naturfagene. Hvor debatten i en del år har været præget af ønsker om at ensrette og standardisere, er der nu gang i forsøg på at forny test og evalueringsformer - fx fælles naturfagsprøve i folkeskolen, inddragelse af internet i eksamen og portfolio- og projekteksamener på videregående uddannelser. Konferencen vil tage afsæt i aktuelle indsatser på alle uddannelsesniveauer og dermed give inspiration på tværs af fag og niveau. Målet er at kvalificere hvilken vej vi bør gå for at styrke en konstruktiv brug af test og evaluering til bedre matematik- og naturfagsundervisning i hele uddannelsessystemet.

MONA-konferencen er for alle der arbejder med undervisning, forskning eller udvikling inden for matematik og naturfag - både grundskolen, ungdomsuddannelserne, professionshøjskoler, universiteter, uformelle læringsmiljøer og politiske organisationer.

Konferencen afholdes på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia d. 27. oktober kl. 9.30-17.30.

Venlig hilsen
MONA-redaktionen