6. april 2011

MONA-konference 4. okt. 2011 om IBSME

Temaet for årets MONA konference er Inquiry Based Science and Mathematics Education (IBSME), og den afholdes tirsdag den 4. oktober 2011 et sted i trekantsområdet.

IBSME - som vel kan oversættes til "undersøgelsesbaseret matematik- og naturvidenskabsundervisning" - er tidens svar på mange spørgsmål inden for matematik- og naturfagsdidaktikken, og ganske mange undervisere, udviklere og forskere arbejder med IBSME i danske og udenlandske sammenhænge.

Men hvad er det egentlig, hvordan "gør" man, og "virker" det? Er det ikke bare gammel vin på nye flasker? Lærer eleverne overhovedet noget på den måde?

Disse spørgsmål bliver belyst af tre internationale kendere af IBSME, og der vil blive rig lejlighed til at stille opklarende og kritiske spørgsmål. Disse oplæg efterfølges af en række workshops med eksempler på hvad IBSME er og kan være inden for forskellige uddannelsesniveauer og fagområder.

Programmet er under planlægning og vil blive ofentliggjort på MONA's hjemmeside hvor også tilmelding vil kunne finde sted (formentlig først fra juni måned).

I forlængelse af MONA-konferencen arrangeres den 5. oktober (samme sted) en konference primært for personer involveret i større danske IBSME-projekter der fx er forankret internationalt. Men konferencen er åben for alle interesserede. Der vil blive inviteret repræsentanter fra Fibonacci (både reference center (UC Syd) og twin centre (UC Via og UCC)), S-TEAM (KU og AU), PRIMAS, Establish m.fl. Formatet vil være plenumforedrag og sessioner med mundtlige præsentationer og poster.