10. december 2010

MONA's julenummer er udkommet

Så er MONA's decembernummer på gaden og udsendt til alle abonnenter. Bladet indeholder denne gang fire faglige artikler, tre kommentarer til tidligere artikler og en boganmeldelse.

MONA's hjemmeside kan man se indholdsfortegnelsen og læse artikelabstracts, Fra redaktionen og de tre kommentarer.

I "Ræsonnementer i folkeskolens matematikundervisning - Karakterisering, initiering, identificering og vurdering af ræsonnementskompetencen" beskriver Lars Lindhart, Flemming Ejdrup og Annette Skipper-Jørgensen deres arbejde med udforskning af denne kompetence i folkeskolens matematikundervisning.

Artiklen "Inquiry-based science education - har naturfagsundervisningen i Danmark brug for det?" af Lars Domino Østergaard, Martin Sillasen, Jens Hagelskjær og Henrik Bavnhøj, definerer "Inquiry-based science education" (IBSE) som en naturfagsdidaktisk metode der  kan betegnes som en elevstyret problem- og undersøgelsesbaseret undervisningsmetode.

Marianne F. Mortensen beskæftiger sig i artiklen "Museumsmekanismer: optimering af forholdet mellem udstillingsdesign og -udbytte" med hvordan forholdet mellem museumsgæsten, "den lærende", og museets læringsmiljø - udstillingen - kan optimeres.

Endelig bringer vi en dansk oversættelse af en af matematikdidaktikkens klassikere, nemlig E. G. Begle artikel "The Role of Research in the Improvement of Mathematics Education" fra 1969 med en introduktion af Mogens Niss.

I MONAs kommentarafdeling reagerer Jens Christian Jacobsen på de kompetencebegreber der blev oprullet i sidste nummers artikel om KOMPIS-projektet. Carsten Claussens analyse i septembernummeret af gymnasiereformen har forårsaget to reaktioner. Den ene bringer en mere indgående beskrivelse af situationen for kemifaget, og er skrevet af Vibeke Axelsen. Den anden er forfattet af en af de markante kritikere af hele reformens udfoldelse, Christian Thune Jacobsen, som både perspektiverer fra et ‘klassisk' gymnasialt og fra ingeniøruddannelsers synsvinkel.

Litteratursektionen indeholder en anmeldelse skrevet af Bjørn Friis Johanssen af "Gymnasialt pædagogikum - en håndbog om god praksis".