7. marts 2013

Gå foråret i møde med MONA

Om et par uger løber den første BIG BANG konference (”Danmarks nye nationale naturfagskonference og messe”) af stablen i København. MONA er medarrangør og står for et spor om brug IKT i naturfagsundervisning.  Konferencen er udsolgt (der er tilmeldt mere end 500 deltagere), men alle kan se mere om dens indhold på www.bigbangkonferencen.dk. Vi glæder os på redaktionen til at møde mange læsere på konferencen.

Martsnummeret af MONA er udkommet, og på hjemmesiden kan man læse abstracts og kommentarer.

Nummeret indeholder to fagfællebedømte artikler. I den første, Kollegial faglig sparring, forholder Arne Mogensen sig til spørgsmålet ”Hvordan kan kollegial faglig sparring finde sted i forbindelse med konkret undervisning?” Han rapporterer fra et forskningsprojekt om matematiske pointer hvor lærere blev støttet i deres planlægning gennem e-mailkorrespondance med én kollega eller gennem såkaldte lektionsstudier (lesson studies) i grupper på op til seks lærere. Ved begge tiltag kunne man konstatere at lærere værdsætter en målrettet kollegial faglig sparring, og at effekten kan være betydelig for lærernes kommunikation i klassen.

I den anden artikel, Få meget ud af lidt, beskriver Bettina Dahl Søndergaard og Line Stald en undersøgelse af hvad langtidseffekterne af en workshop for universitetsstuderende i naturvidenskabelig formidling i uformelle læringsmiljøer egentlig var. Workshoppen var en opfølgning på et naturvidenskabsformidlingsprojekt, Natur i Teltet, og de deltagende ”telt-formidlere” (universitetsstuderende) blev fulgt i to år efter selve aktiviteten. Det viste sig at selv en forholdsvis lille indsats formåede at flytte på de studerendes viden om god formidling i uformelle læringsmiljøer.

Vi har denne gang også to analyser: Én udarbejdet af Liva Vrist Rønn og Mikkel Bohm fra Dansk Naturvidenskabsformidling som handler om Naturvidenskabsfestivalen der har vokset sig stor og stærk siden starten i 1998. Artiklen giver et godt indblik i hvordan festivalen efterhånden er blevet et veletableret redskab i udviklingen af naturfagsundervisningen på over en tredjedel af landets grundskoler og mere end halvdelen af landets almene- og tekniske gymnasier. Den beskriver forskellige dele af festivalaktiviteterne og diskuterer i hvilken retning festivalen kan udvikles.

Den anden, af Tine Wedege, er foranlediget af Regeringens lovforslag om en folkeskolereform som bl.a. indeholder større frihed til kommuner og skoler. Analysen gør opmærksom på at denne frihed fx kan føre til at børnene lokalt opdeles efter fagligt niveau, og den forholder sig kritisk til spørgsmålet om det er en god idé når faget er matematik. Dens titel, Lige børn leger bedst – eller gør de? hentyder til at selve begrebet ”lige” er vanskeligt at gøre meningsfuld, og at det derfor kan være særdeles svært at give eleverne lige vilkår for deres læring.

Artiklen ”Brug af interaktive klodser i ingeniørundervisningen” i MONA 2012-4, har afstedkommet en kommentar, Børns leg og læring med nye digitale teknologier, af Steen Søndergaard. Kommentarens perspektiv er ikke så meget ingeniøruddannelsens, men nærmere et børneuddannelsesperspektiv: Forfatteren har i snart ti år arbejdet med hvordan man kan inddrage it og medier i det pædagogiske arbejde i børnehaven og i indskolingen.

Den opfølgning på Wagenscheins artikel ”Om begrebet eksemplarisk indlæring” som vi bebudede i sidste nummer, kommer her. I Eksemplaritet, projektarbejde og opfattelsen af fag drøfter Frederik Voetmann Christiansen betydningen af ideen om det eksemplariske princip i en dansk uddannelsessammenhæng hvor Wagenscheins overvejelser har haft en vis indflydelse, nemlig inden for projektarbejdspædagogikken, specielt som den har udviklet sig på RUC.

Vores Litteratursektion indeholder denne gang en melding fra MONAs jævnligt tilbagevendende bidragyder Bjørn Johannsen om hans reaktioner på Niels Egelunds bog om folkeskolens udfordringer. Endvidere en beskrivelse af den nyligt udkomne rapport fra en arbejdsgruppe under NTS-centeret, Naturfag i Tiden - Nytænkning af folkeskolens naturfag på 7.-9. klassetrin. udarbejdet af to af arbejdsgruppens medlemmer, Henrik Nørregaard og Peter Norrild, (sidstnævnte var formand). Beskrivelsen fortæller kort om rapportens analyser og forslag.