8. december 2014

Gå julen i møde med 112 sider af MONA

5. december udkom MONAs sidste nummer for i år. Find alle tekster her på MONA's online portal, hvor abonnenter har adgang til alle tekster, mens andre må nøjes med udvalgte tekster, herunder abstracts.

Året 2014 er ved at være færdigt. Det har været et begivenhedsrigt år også på uddannelsesfronten – og mere vil ske i det kommende! I MONAs redaktion glæder vi os til at tage hul på 2015, og især glæder vi os til at møde mange på BIGBANG-konferencen 19.-20. marts) hvor vi arrangerer et af sporene (se programmet på www.bigbangkonferencen.dk).

Som sædvanlig bringer vi i dette nummer tre artikler med nye forsknings- og undersøgelsesresultater. Den første med titlen Fra digitalt design til fysisk udtryk – anvendelse af 3-d-printere og NAO-robotter i folkeskolen af Gunver Majgaard, Jens Jørgen Hansen, Lykke Bertel og Anders Pagh giver nogle eksempler på anvendelse af robotter og 3-d-printere i undervisningen i folkeskolen. Ca. 20 klasser og deres lærere har arbejdet med at forvandle digitalt design til fysisk udtryk. Undersøgelsen konstaterer bl.a. at i de forløb som lærerne oplevede som de mest udbytterige og brugbare, arbejdede børnene med faglige mål der lå ud over at lære teknologien at kende. Artiklen fremhæver potentialerne og faldgruberne i forbindelse med teknologiunderstøttet undervisning. 

Derefter har vi en artikel med titlen Efter-/videreuddannelseseventyret – for matematiklærere hvor Thomas R.S. Albrechtsen og Mie Engelbert Jensen analyserer den kompleksitet der kan dukke op  for matematiklærere i forbindelse med at tage en efter-/videreuddannelse (EVU). Artiklen argumenterer for at EVU’er ligesom et eventyr ofte har en hjemme-ude-hjemme-struktur. Det undersøges hvordan lærerne ”kommer ud” på den ene side, og hvad de ”bringer med sig hjem” på den anden side: Hvordan overfører man det man har lært på EVU, til det man gør i undervisningen og i samarbejdet med kollegerne? Ikke alt for overraskende indikerer undersøgelsen at der er nogle uløste problemer i denne overgang såsom mulighederne for vidensdeling ”derhjemme”. 

Den tredje artikel hedder Når matematikere undersøger matematik og er af Mikkel Willum Johansen og Morten Misfeldt, og den beskæftiger sig med hvad matematikere gør når de forsker, og hvilken betydning det har – eller kan have - for undersøgende matematikundervisning. Forfatterne udtrykker det sådan: Vi vil beskrive hvordan resultaterne har betydning for diskussionerne om hvordan elever skal arbejde med problemer, repræsentationer, metaforer og IT-værktøjer.

I dette nummers aktuelle analyse, Folkeskolereformen og naturfag, behandler Iben Dalgaard et brandaktuelt emne, nemlig den nystartede folkeskolereform. Alle aspekter af grundtankerne i reformen tages op, men stedse fra naturfagenes perspektiv. Selv om naturfagenes rolle ikke har været genstand for den helt store omvæltning, er der mange interessante observationer i analysen, også om de ændrede betingelser for alle involverede parter som reformen endnu ikke besidder helt klare udmeldinger om.  

Og så er der MONAs sædvanlige batteri af kommentarer til sidste nummers artikler. Vi bragte således Thomas Dam, Ulla Hjøllund Linderoth og Karen Drejers, Det diskrete sociale pres – om konsekvenser af usagte forventninger til piger og drenge i natur/teknik, og den har afstedkommet en ganske interessant kommentar fra Henriette Tolstrup Holmegaard med den spøjse titel Piger og piger og deres naturfagsundervisning.

Artiklen Faglig læring i uformelle læringsmiljøer – et praksiseksempel på spil som læringskontekst, af Morten Rask Petersen, Anne Vibeke Kragelund, Katrine Elkjær og Mikkel Poulsen bliver kommenteret af Lars Brian Krogh (Jagten på den ultimative læringsressource), og af Charlotte Mariane Buchhave (Styrk de uformelle læringsmiljøer i samarbejde med de formelle), mens de to øvrige bidrag i MONA 2014-3 har fået kommentarer af to veteraner fra centraladministrationen: Artiklen Kandidaters møde med arbejdsmarkedet af Trine Louise Brøndt Nielsen, Henriette Tolstrup Holmegaard, og Ian Bearden er kommenteret af Ove Poulsen, og den aktuelle analyse, Niels Vinthers Er det almene gymnasium alment dannende?, får en kommentar fra Torben Christoffersen.

Endelig bringer vi denne gang to boganmeldelser. Den ene er om Aksel Bertelsens Matematik i middelalderen – Abbaco-kulturen i Firenze. Den er lavet af Kristian Danielsen.

Den anden har et dansk/grønlandsk emne, trods sin norske titel Lærebøkene – vaksine mot faglig forståelse? Den er skrevet af Jane Buus Sørensen og Ulla Willumsen der begge arbejder på Ilinniarnermik Ilisimatusarfik / Institut for læring i Nuuk, og dens udgangspunkt er et nyligt udkommet sammenhængende system til naturfagsundervisningen på mellemtrinnet der er udarbejdet af Carsten Scheuer og Jørgen Steen.