8. juni 2015

Sommer med juninummeret af MONA

Så udkom juninummeret af MONA. Som abonnent kan du få adgang til indhold herSom sædvanlig bringer vi tre artikler med nye eksempler på hvad der foregår af forskning og udvikling i det danske uddannelsessystem i disse tider.

Den første artikel, Forståelse af matematiklærernes praksis – et socialt blik, er skrevet af Camilla Hellsten Østergaard og Dorte Moeskær Larsen. Den beskriver først en teori som kaldes patterns of participation, altså ”deltagelsesmønstre”, og derefter belyser den dette begreb gennem eksempler fra to lærere, Susanne og Astrid, som forfatterne har fulgt gennem en længere periode. Den overordnede intention er at vise potentialerne ved at anvende patterns of participation som forskningstilgang og at vise at man herved kan komme til en bedre forståelse af matematiklærerens praksis. 

Den næste, Timeglas eller værksted – Systemmetaforer og oplevede effekter i matematikundervisningen er af Thomas Illum Hansen, Mette Hjelmborg og Peter Brodersen. I den præsenteres en nærmere undersøgelse af to matematiksystemer, Matematrix og Format. De bliver perspektiveret med en empirisk undersøgelse af de to læremidlers betydning for undervisningsdifferentiering som bygger på en analyse af læremidlernes repræsentation og de kognitive metaforer der er med til at strukturere indhold og aktiviteter. Metaforerne giver således et system særlige didaktiske kendemærker. Timeglasmetaforen er central i Matematrix, mens værkstedsmetaforen er det i Format. Den empiriske undersøgelse bygger på læreres og elevers scoring ud fra visse parametre. Artiklen giver et billede af to meget forskellige systemer med forskellige effekter.

Endelig giver Jan Sølberg, Jeppe Bundsgaard og Tomas Højgaard i Kompetencemål i praksis – hvad har vi lært af KOMPIS? en opsummering af udviklings- og forskningsprojektet KOMPIS der løb fra 2009 til 2012. Projektet var et samarbejde mellem lærere, forskere og professionshøjskolekonsulententer omkring kompetencemålsstyring af matematik-, dansk- og naturfagsundervisningen i grundskolens ældste klasser. Resultaterne af samarbejdet inkluderede udvikling af modeller, begreber og praksisformer som opstod af lærernes løbende eksperimenter med kompetencemålsstyret undervisning. Det har bidraget til forståelsen af kompetenceorienteret undervisning og kan dermed hjælpe lærere i grundskolen med at indfri kravene og potentialerne i Forenklede Fælles Mål i den danske folkeskole.

Vores Aktuelle Analyse er særdeles aktuel denne gang. Lars Ulriksen og Hanne Leth Andersen undersøger i Hvad sker der med vores uddannelser? Læringsmæssige konsekvenser af karakterer effekterne af karakterer og karaktergennemsnit som optagelseskrav til de gymnasiale og de videregående uddannelser. Karakterniveauet kan bruges til at forudsige succes i det videre uddannelsesforløb, men frafald, gennemførelse og anvendelse af uddannelse handler også om meget andet, herunder social og kulturel integration på uddannelsen. Hertil kommer at en stigende fokusering på karakterer viser sig at have omfattende læringsmæssige konsekvenser. Målet med artiklen er at undersøge om en ”tilsyneladende simpel og tilforladelig” indikator som karakterer som optagelseskrav er med til at ændre grundlæggende på det danske uddannelsessystem og vores tilgang til undervisning og læring.

Vi bringer kommentarer til flere af indlæggene i sidste nummer af MONA. I den første har Bent Lindhardt en del betragtninger til artiklen under den sigende overskrift Mål- eller målingsstyret undervisning? Der er to til artiklen om udfordringer i undervisningen i enzymer. Den første af Jens Josephsen, Kan laboratoriearbejde erstattes af simuleringsprogrammer?, anskuer sagen fra biokemiens synsvinkel. Den anden, Hvem skal tage handsken op?, ser på de tværfaglige udfordringer ud fra matematikkens synsvinkel. Den er af Henrik Peter Bang, Niels Grønbæk og Claus Richard Larsen. Der er også en kommentar fra Helle Houkjær til sidste nummers aktuelle analyse af kvalitetsbegrebet i undervisning: Kvalitet er ikke det samme for alle elever.

Endelig bringer vi en anmeldelse, Som vinden blæser, af bogen Forandringens Vinde – Nye Teknologihistorier (af Henry Nielsen, Kristian H. Nielsen, Keld Nielsen, Hans Siggaard Jensen). Anmeldelsen er skrevet af Klaus Rasmussen og Anita Kildebæk Nielsen.

Vi håber juninummeret vil blive læst hen over sommeren, og at mange læsere vil dele deres bedste MONA-oplevelser med os på www.ind.ku.dk/mona/10aar så MONA kan give flere af den slags oplevelser de næste ti år.