Program for MONA-konferencen 26/10 om Ny Nordisk Skole – Københavns Universitet

Tidsskriftet MONA > Nyheder > Program f. MONA-konf. ...

11. september 2012

Program for MONA-konferencen 26/10 om Ny Nordisk Skole

Dette års MONA-konference afholdes 26. oktober i Middelfart og har temaet ”Ny Nordisk Skole – hvad er det i matematik og naturfagene?”. Programmet er nu fastlagt og kan ses her.

Om formiddagen er der oplæg som ser på hvordan matematik og naturfagene kan karakteriseres og bidrage til at nå intentionerne i Ny Nordisk Skole-projektet. Professor i matematik og matematikdidaktik Mogens Niss, Roskilde Universitet, vil tale om situationen for matematik, mens institutleder og lektor på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Jens Dolin vil tale om situationen for naturfagene. Herefter vil lektor Lars Brian Krogh fra Center for Science Uddannelse, Aarhus Universitet, tale om elever i matematik- og naturfagsundervisningen og deres behov og udfordringer i lyset af Ny Nordisk Skole. Fokus i oplæggene vil være på både grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Vi er glade for at Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini deltager i konferencen. Først holder hun oplæg om hvordan hun ser matematik og naturfagene i forhold til arbejdet med Ny Nordisk Skole, og derefter er der debat mellem minister og deltagerne om hvordan vi kan skabe bedre matematik- og naturfagsundervisning i rammen af Ny Nordisk Skole.

Eftermiddagen kommer til at fokusere på at nå frem til anbefalinger til udvikling af undervisningen. Deltagerne deler sig op i parallelle workshops der hver især handler om bestemte fag og niveauer. Her diskuterer deltagerne og producerer anbefalinger til hvordan matematik og naturfagene skal styrkes og styrke skolen. Disse input vil en lille forfattergruppe samle og umiddelbart efter konferencen redigere til en samlet tekst der overbringes ministeren efterfølgende.

Vi håber mange ønsker at deltage i at bidrage til udviklingen af vores fag. Tilmelding og program findes på www.ind.ku.dk/mona/konference2012.

MONA-konference 26/10 2012 om Ny Nordisk Skole