Inspirationstekst om matematik og naturfagene i Ny Nordisk Skole – Københavns Universitet

Tidsskriftet MONA > Nyheder > Mat. og nat. i Ny Nord...

21. november 2012

Inspirationstekst om matematik og naturfagene i Ny Nordisk Skole

Nu foreligger den inspirationstekst som en lille forfattergruppe har skrevet sammen på baggrund af MONA-konferencen 26. oktober om Ny Nordisk Skole.

Download teksten her (pdf).

Grundlæggende var der på konferencen en massiv opbakning til intentionerne i NNS-initiativet. Men der var også en bekymring for hvor meget (eller hvor lidt) udvikling i undervisningen det reelt vil føre til, og et ønske om at pege på indsatsområder som vi som fagfolk mener er særligt vigtige at fokusere på.

Inspirationsteksten beskriver nogle hovedpointer fra konferencen og giver anbefalinger til hvordan matematik og naturfagene bør indgå i NNS-arbejdet.

Teksten er også at finde i næste nr. af MONA der udkommer i december.

Vi håber at teksten kan inspirere til at arbejdet i NNS-initiativet også fører til udvikling af undervisningen i matematik og naturfagene.