Reviewerseminar 2021

MONA indbyder alle sine fagfællebedømmere – nye som gamle – til seminar hvor vi sætter fokus på kvalitet i MONA-artiklerne og specielt diskuterer tidsskriftets redaktionelle linje.

Kom og mød kollegaer og vær med til at diskutere hvordan vi får bedre tekster og et bedre MONA.

Formålet med seminaret er at diskutere MONA’s mulige og ønskelige indhold og form.

NB: Du skal være opmærksom på at der er krav om at have corona-pas for at kunne deltage. Og har du symptomer på corona, forventer vi naturligvis at du ikke deltager.

Program

14.00

Ankomst, registrering

14.15

Velkomst og præsentationsrunde
Ansvarshavende redaktør Jens Dolin byder velkommen og fortæller om hvad MONA er for et tidsskrift

14.30

Hvad mener læserne, forfatterne og reviewerne? Redaktionsmedlem Sebastian Horst fremlægger resultaterne af den nyligt afsluttede brugerundersøgelse.

14.45

Spørgsmål og kommentarer til de to første indlæg

15.05

Pause med kaffe og kage

15.30

Hvad er der brug for i feltet?
Jens Dolin, Lars Brian Krogh og Morten Rask Petersen vil fremlægge resultaterne af en såkaldt Delphi-undersøgelse af hvilke behov for naturfagsdidaktisk forskning, udvikling og efteruddannelse, som eksperter i feltet peger på.

15.50

Hvilke behov har man i praksis?
Elzebeth Wøhlk fra Astra vil fortælle hvilke behov der udtrykkes i diverse naturfagskoordinator-netværk.

16.10

Gruppedrøftelser med afsæt i oplæg

16.55

Kort pause

17.05

Opsamling i plenum: Hvad var resultatet/pointerne fra grupperne? Hvad tager vi med videre? Hvem gør hvad?

17.45

Pause

18.00

Middag

    Hvis du bor uden for hovedstadsområdet, kan du få dækket dine transportudgifter af MONA (egen bil eller offentlig transport).

    Hvornår: Tirsdag d. 30. november kl. 14.00-18.00 med efterfølgende middag til ca. kl. 20.

    Hvor:  Kosmopol, Fiolstræde 44, København K (ved Nørreport station).

    Deltagelse er gratis. Tilmeldingsfristen var 7. november.

    Reviewerseminaret er gjort mulig via en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til MONA's arbejde med kvalitetsudvikling.