31. august 2015

Evaluering af bioteknologi A som forsøgsfag i stx og htx

Af Dorte C. Elmeskov, Jesper Bruun & Jan Alexis Nielsen

Abstract

Skoler med htx og stx har siden 2008 som forsøg kunnet udbyde bioteknologi som et A-niveau fag. Institut for Naturfagenes Didaktik har på foranledning af Ministeriet for Børn og Undervisning i foråret 2013 gennemført en omfattende evaluering af bioteknologi A.

Formålet med evalueringen er at undersøge, hvilke mulighederog barrierer faget bioteknologi A rummer for elever, lærere og skoleledelser med henblik på organiseringen og implementeringen af undervisning og eksamen.

Evalueringen er baseret på et omfattende materiale, der er indhentet ved brug af forskellige metoder, herunder analyse af læreplaner og eksamenssæt, spørgeskemaundersøgelse blandt lærere i bioteknologi A og interviews med rektorer, lærere og censorer.

Udgivelsen kan bestilles ved print-on-demand

På LULU.com kan bogen bestilles i en print-on-demand-version. Følg dette link.

Download pdf-version

Nr. 1 (2015): Evaluering af bioteknologi A som forsøgsfag i stx og htx [pdf, 9,36 MB]