Imødegåelse af negativ social arv i gymnasiale uddannelser

Ni netværk af gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) har i 2010-2011 gennemført udviklingsprojekter, hvor indsatser i og omkring undervisningen skal forbedre gymnasiefremmede elevers muligheder i gymnasiet. IND gennemfører et følge-, faciliterings- og analyseprojekt, med det formål at støtte og følge projekterne, og efterfølgende analysere erfaringerne. Projektet holdt slutkonference den 29. marts 2011.

Produkter fra projektet

Undervejs i projektet er der udviklet forskellige andre materialer, som kan findes under Møder, konferencer og materialer

Finansiering og videreførelse:

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet, Institut for Naturfagenes Didaktik samt de medvirkende institutioner.

En ny runde af projekter om gymnasiefremmede er sat i gang for 2011-2012, se dette projekt:

Projektgruppe fra IND

Lars Ulriksen 
Christine Holm
Aase H. Bitsch Ebbensgaard  (Aebbensgaard@ind.ku.dk)

Projektets varighed

Projektet startede december 2009 og løber frem til april 2011.

  • 3. februar 2010: Startkonference for projektet
  • 15. januar 2011: Netværksprojekterne afleverer en rapportering til projektgruppen på IND, som kan danne grundlag for en fælles opsummering og analyse.
    (Denne rapport er ikke nødvendigvis identisk med netværksprojektets samlede rapportering af dets arbejde)
  • 29. marts 2011: Afslutningskonference for projektet og offentliggørelse af den en kort, sammenfattende, handlingsorienteret rapport. Rapporten er rettet en anelse til i september 2011.
  • I forbindelse med 2. runde af projekter om gymnasiefremmede er der planer om at udarbejde en lidt længere rapport for det fælles analyseprojekt som omfatter begge projektrunder.

Se iøvrigt aktiviteter og datoer i projektet under: Møder og konferencer

Projektbeskrivelse