Netværksprojekter fra runde 1

Rapporter fra projekterne - indsendt 15. januar 2011

Projektnavnet i tabellen er bogmærke til projektets rapport. Alle filer er pdf-filer (med mindre andet er nævnt) og åbner i nyt vindue. Ved projekter med mange bilagsfiler er disse placeret på en underside. Navne på projektdeltagere fremgår ikke af alle rapporter, men kan findes i projektoversigten fra april 2010

Runde 2 af projekter om gymnasiefremmede er også rapporteret , se også skoleprojekter fra runde 2

Projektskoler - (projektansvarlig med fed)

Projektnummer

Titel

Niels Brock,  IBC Kolding, København Nord, Tietgenskolen, Århus Købmandsskole, Århus Handelsskole

125497

Bekæmpelse af negativ social arv

Københavns Åbne Gymnasium,
Avedøre Gymnasium,
Haderslev Katedralskole, 
Tårnby Gymnasium

125498

Imødegåelse af Negativ social arv

Høje Taastrup Gymnasium og VOFF, Rødovre Gymnasium, CPH West Ishøj gymnasium, 

125499

Forståelsesorienteret feedback i matematik, fysik og biologi

Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium, 
Århus Akademi,
Århus Købmandsskole 

125502

Hold fast i din uddannelse - styrk din faglighed

Tradium (tidl. Minerva) forskellige afdelinger,
Paderup Gymnasium

125564

Udvikling af strategier og innovative undervisningsformer der imødekommer nye gymnasieelevers forskellige baggrunde, læringsstile og potentialer i hhx og stx

Gentofte HF,
Fyns HF kursus, Th. Langs HF

125570

Et rummeligt HF

Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse,
Haderslev Handelsskole, Lemvig Handelsskole, Tønder Handelsskole, Varde Handelsskole & Handelsgymnasium 

125901

Legitimering af mål og afkodning  af sproget i de humanistiske fag

Middelfart Gymnasium, Nyborg Gymnasium, IBC-Kolding Fredericia, EUC Fredericia 

125903

Sprogværkstedet

HTX Køge (EUC Sjælland)

126002

Chancelighed for gymnasiefremmede elever gennem matematikundervisningen

 

125497 Bekæmpelse af negativ social arv (Niels Brock mfl.)

125497-rapport: Bekæmpelse af negativ social arv - En række forsøg og en vurdering af disse Til toppen

125498 Imødegåelse af Negativ social arv (KAG mfl.)

125498-rapport: "Imødegåelse af negativ social arv", Netværksrapport - Sammenfatning

125499 Forståelsesorienteret feedback i matematik, fysik og biologi (HTG-VOFF)

125499-rapport: Samlet afrapportering 2010 forståelsesorienteret feedback

125502 Hold fast i din uddannelse - styrk din faglighed (Langkær mfl)

125502-rapport: Elever med gymnasiefremmed baggrund - Sammenfatning af erfaringer og resultater

125564 Udvikling af strategier og innovative undervisningsformer der imødekommer nye gymnasieelevers forskellige baggrunde, læringsstile og potentialer i hhx og stx (Tradium)

125564-rapport: Udvikling af strategier og innovative undervisningsformer inkl. bilag

125570 Et rummeligt hf

125570-rapport: Sammenfatning af erfaringer og resultater på tværs af skolerne

125901 Legitimering af mål og afkodning  af sproget i de humanistiske fag (Skanderborg-Odder mfl)

125901-rapport: Afrapportering af Legitimering af mål og afkodning af sproget i de humanistiske fag Til toppen

125903 Sprogværkstedet (Middelfart mfl)

125903-rapport: Afrapportering af projekt Sprogværkstedet, bevillingsnummer 125903

126002 Chancelighed for gymnasiefremmede elever gennem matematikundervisningen (htx Køge)

126002-rapport: Chancelighed for gymnasiefremmede elever - projekt nr. 126002

 

Oversigt over de 9 netværksprojekter fra april 2010 med angivelse af projektdeltagerne: