Slutkonference 29. marts 2011:

Gymnasiefremmede i gymnasiet -
hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem?

Erfaringer og ideer fra udviklingsprojekter på 31 skoler

Tak for i dag

Vi takker for en inspirerende dag på Høje-Taastrup Gymnasium den 29. marts 2011. Tak til de 160 deltagere og ikke mindst til oplægsholderne fra de 9 netværksprojekter. Program, rapport og præsentationerne fra Lars Ulriksens plenumoplæg og fra workshopperne kan ses på:

Baggrund for konferencen

Siden januar 2010 har ni netværksprojekter i de gymnasiale uddannelser udviklet tiltag, som kan styrke gymnasiefremmede elevers udbytte af undervisningen. Gymnasiefremmede elever, dvs. elever hvis forældre ikke selv har en gymnasial uddannelse, ser ud til at have nogle særlige vanskeligheder i gymnasiet. I gennemsnit får de en lavere studentereksamen, og en større del afbryder uddannelsen før eksamenen.

På denne blev der præsenteret erfaringer fra udviklingsprojekter 31 skoler fordelt på stx, hhx, htx og hf. Projekterne, som var organiseret i ni netværk, har fra januar 2010 til januar 2011 udviklet forskellige indsatser, som kunne hjælpe de gymnasiefremmede til at få et bedre udbytte af gymnasiet, som er blevet afprøvet i efteråret 2010.

Konferencen blev arrangeret af Institut for Naturfagenes Didaktik og Uddannelsesstyrelsen, UVM.