Sektion for naturfags- og matematikdidaktisk forskning og undervisning

Sektionen foretager forskning i undervisning, læring og evaluering af naturfaglig og matematisk viden og kompetencer på alle uddannelsesniveauer. Forskningen inkluderer frem for alt:

  • Undervisning og læring på naturvidenskabelige universitetsuddannelser.
  • Brugen af IT som et redskab til at udvikle undervisning og uddannelser.
  • Undervisning i og læring af matematik på alle niveauer.
  • Undervisning i og læring af fysik på alle niveauer.
  • Undervisning og læring i uformelle kontekster
  • Evaluering af og for læring i naturfag på alle niveauer.

Sektionens forskning publiceres blandt andet i førende nationale og internationale tidsskrifter. Derudover deltager sektionen i flere udviklings- og evalueringsprojekter både internt på Københavns Universitet og eksternt med en bred vifte af samarbejdspartnere i de sektorer hvor der undervises i matematik og naturfag/naturvidenskab. Det er en kerneværdi for sektionen af kombinere grundforskning med anvendt forskning, der kan bruges til at udvikle praksis.

De seks forskergrupper der hører til sektionen er: