Det Astronomiske Observatorium på Østervold

Det Astronomiske Observatorium på Østervold ligger i Botanisk Have og hører under Københavns Universitet. Bygningen huser idag blandt andet Institut for Naturfagenes Didaktik og til hverdag er der ikke offentlig adgang til observatoriet. Nogle gange om året er det muligt at besøge bygningen (typisk ved Kulturnatten og Forskningens Døgn, dette vil være annonceret op www.ind.ku.dk) og se og opleve dobbeltrefraktoren fra 1895, som er stadig funktionsdygtig. 

Observatoriets historie

Grundstenen til observatoriet på Rosenborg Bastion blev lagt den 15. november 1859 og det blev taget i brug i 1861, hvor det afløste det gamle observatorium i Rundetårn. Bygningen er tegnet af arkitekten Christian Hansen, som også har tegnet kommunehospitalet. Kikkertens sokkel går gennem bygningen og højen helt ned til gadeplan for at undgå vibrationer. Ca 1/3 af byggeriets mursten er brugt til fundamentet. I 1876 blev anlægget foran observatoriet med statuen af Tycho Brahe indviet. Den oprindelige refraktor-kikkert blev udskiftet med en større og bedre dobbeltrefraktor i 1895. Instrumentet blev leveret af Repsold i Hamburg, og blev opsat i 1894. Objektiverne kom Steeinhell i München og blev installeret i april 1895. For at få plads til den nye kikkert, var det nødvendigt at sænke gulvet i kuppelrummet lidt. Refraktoren fra 1895 findes fortsat i kuppelrummet, mens den oprindelige Merz-refraktor nu kan ses på Steno-museet i Århus.

Byen kom dog hurtigt tæt på observatoriet, og allerede fra starten af 1900-tallet var det på tale at flytte observatoriet igen. Forskellige ting, herunder to verdenskrige, forsinkede denne proces, så det var først i 1953 at Brorfelde-observatoriet kunne indvies. Astronomerne holdt til på Observatoriet på Øster Voldgade helt frem til 1996 hvor Det Naturvidenskabelige Fakultets administration flyttede ind i bygningen. Fakultetsadministrationen flyttede til Tagensvej 16 i 2008.

I juni 2010 flyttede Institut for Naturfagenes Didaktik ind i østfløjen af bygningen og anvender i dag hele bygningen samt det lille anneks foran Observatoriet.

Download folderen: "Det Astronomiske Observatorium - Øster Voldgade 3" (pdf) og find flere link nedenfor.

Billeder fra og af Observatoriebygningen

Detalje af linsekikkerten fra 1895Forskellige tegninger og fotos: Se IND's fotoalbum om observatoriet

Fotos og tegninger fra Københavns Museums og Stadsarkivs samlinger: 
http://kbhbilleder.dk/s%C3%B8g?q=observatoriet

Niels Bohr Institutet har to fotoalbum fra Observatoriet i april 2013:

Det Astronomiske Observatorium på Østervold med fotos af bygning, omgivelser og kikkert med detaljer:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.539569269427909.1073741825.144815965569910&type=1

Rensning af kikkertlinse i Astronomisk Observatorium: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545197092198460.1073741826.144815965569910&type=3

Flere informationer om bygningen og dets instrumenter

Nedenfor har vi samlet links der vedrører det astronomiske observatorium, instrumenterne og astronomerne mfl. som har holdt til i observatoriebygningen, hvor IND nu har til huse:

Artikler fra Illustreret Tidende om observatoriet og instrumenterne (pdf-filer, åbner i nyt vindue):

"Det nye astronomiske Observatorium i Kjøbenhavn", Årgang 1, Nr. 51, 16/09-1860, s. 418
"Terrainet foran Observatoriet", Årgang 13, Nr. 670, 28/07-1872 , s. 409-410

"Afsløringen af Tyge Brahes Statue", Årgang 17, Nr. 882, 20/08-1876 , s. 442-443  
"Observatoriet i Kjøbenhavn", Årgang 26, Nr. 7, 16/11-1884 , s. 86-89 
"Kjøbenhavns Observatorium og dets nye Instrument", Årgang 36, Nr. 46, 18/08-1895 , s. 657-660

Afsnit i J.P. Trap, Storkøbenhavn, Gad, 1959, hvor der er beskrivelser af ombygninger og nyanskaffelser i 50'erne: TRAP Danmark 1959 Astronomisk Observatorium

Artikel om observatoriets oprindelige Merz-refraktor, som nu er på Steno Museet (Jens Skriver, Stenomusen nr 42, 2008, side 4-7): 
http://sciencemuseerne.dk/fileadmin/sciencemuseerne/stenomus/stenomusen42.pdf

Stenomuseets online katalog over samlingerne har beskrivelser af den oprindelige Merz-refraktor og tilbehør: 
http://steno-db.science.au.dk/steno-db/doSearch.php?Sagsnumre%3A%3AsagsnummerID=%3D%3D93

Ida Haugstad har skrevet en bog om arkitekten bag byggeriet, Christian Hansen, som også har tegnet bl.a. Kommunehospitalet: "Arkitekten Christian Hansen - "At vende tilbage til Fædrelandet med mange gode erfaringer", Bogværket 2009: https://www.fredensborgbibliotekerne.dk/ting/object/870970-basis:28029020

Flere links:
https://almanak.ku.dk/omalmanakken/dokument2/ 
http://www.hovedstadshistorie.dk/oestervold-2/oester-voldgade/observatoriet/ 
http://www2.kb.dk/udstillinger/astroweb/observatorier/index.html (med link til sider om bla. Observatoriet på Østervold)

http://www.nbi.ku.dk/hhh/historiske_steder/fysikvidenskaben/oester_voldgade_3/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98stervold_Observatory

Finder du flere informationer om observatoriet, må du meget gerne kontakte Christine Holm, så vi kan få det med på listen.