Strategi for Institut for Naturfagenes Didaktik – Københavns Universitet

Strategi for Institut for Naturfagenes Didaktik

IND har i løbet af 2013 arbejdet med at udforme en ny strategi, og resultatet kan ses her. Strategien sætter retningen for instituttets arbejde frem mod år 2017 og er blevet til gennem grundig dialog blandt instituttets medarbejdere. Strategien er både på dansk og engelsk.

IND - Strategi frem mod 2017 (pdf, 4 Mb)

Strategien er udviklet inden for de rammer, som er lagt af Strategien for udviklingen af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet frem mod 2016.

Strategien følges op af handlingsplaner som opdateres årligt:

I marts 2015 havde IND besøg af sit Scientific Advisory Board som udarbejdede en rapport over deres besøg. Som optakt til besøget har IND i februar 2015 lavet en rapport om instituttets nuværende situation.

Instituttets tidligere strategi kan findes her: Strategi 2009-2013 for IND (PDF)