Samarbejde med SUND, Københavns Universitet

På Institut for Naturfagenes Didaktik samarbejder vi med Sektion for Pædagogik og Didaktik (SPD), SUND, om at udbyde undervisningskompetencegivende kurser af høj kvalitet til alle undervisere på SCIENCE og SUND.

Om Sektion for Pædagogik og Didaktik, SUND

Sektion for Pædagogik og Didaktik har to opgaver:

 • At samarbejde med IND om at udbyde undervisningskompetencegivende kurser af høj kvalitet til alle undervisere på SCIENCE og SUND. Der er tale om kurserne Introduktion til Universitetspædagogik (IUP) og Universitetspædagogik (UP).
 • At stå til rådighed for undervisere og uddannelsesplanlæggere på SUND med henblik på at hjælpe til med at løfte såvel små som store opgaver inden for undervisning, kurser og uddannelse. Medarbejderne i Sektion for Pædagogik og Didaktik kan rekrutteres efter behov. Samarbejdsformen tilpasses den konkrete opgave. Mulighederne spænder fra alt mellem en enkelt samtale i telefonen til sparring og samarbejde om udvikling og gennemførelse af workshops.

Herunder er listet en række eksempler på opgaver, som medarbejdere fra Sektion for Pædagogik og Didaktik har ydet støtte til at gennemføre.

 • Udvikling af studieordninger
 • Reducering af faglig redundans i og/eller mellem kurser
 • Sammenlægning af 2 kurser til 1 kursus
 • Planlægning af systematisk udvikling af de studerendes studiekompetencer
 • Udvikling af kursusformat
 • Formulering af målbeskrivelser inddelt i læringskategorierne viden, færdighed og kompetence
 • Etablering af sammenhæng mellem eksamensform og undervisningsmetode
 • Ændring af kursusstruktur med henblik på at stimulere de studerendes træning/forberedelse
 • Ændring af forlæsningsformatet fra monolog til mere studenterinddragelse
 • Afbalancering af ECTS og studieaktivitet
 • Omlægning af undervisning fra fysisk deltagelse til delvis on-line deltagelse
 • Udvikling af gruppevejledning af bachelor- og specialestuderende
 • Udvikling af laboratorieundervisning, herunder inddragelse af peer-reviewing
 • Udvikling af den gode PowerPoint-præsentation til brug i undervisningen

Løsningen på flere og flere opgaver indebærer implementering af IT på den ene eller anden måde. I de tilfælde samarbejder Sektion for Pædagogik og Didaktik tæt sammen med Center for Online & Blended Learning, SUND.

Kontaktperson på Sektion for Pædagogik og Didaktik

Kirstine Dahl, Pædagogisk Konsulent