Institut for Naturfagenes Didaktik har en række råd og udvalg, der bidrager til at sikre ledelsesrådgivning, medinddragelse, dialog og samarbejde.

Forskningsudvalg

Forskningsstrategiske og –politiske emner bliver blandt andet behandlet i forskningsudvalget, der desuden har til opgave at rådgive institutlederen om forhold, der vedrører instituttets forskning.
Kontaktperson: Henrik Kragh Sørensen (formand)
Læs mere om Forskningsudvalget på IND.

Ledelsesteam

Opgaver og udfordringer af en vis betydning for instituttet bliver drøftet i ledelsesteamet, der desuden koordinerer og varetager udførelsen af tagne beslutninger.
Kontaktperson: Hanne Andersen (institutleder)
Læs mere om Ledelsesteamet på IND. 

Undervisningsudvalg

Undervisningsudvalget rådgiver instituttets ledelse om undervisningsområdets strategiske udvikling. Udvalgets formål er at bidrage til kvalitet, sammenhæng og udvikling i instituttets undervisningsaktiviteter.
Medlemmer: Marianne Achiam (VILU), Nadja Nordmaj (kursussekretær), Tine Capion Nielsen (undervisningskoordinator), Mikkel Willum Johansen (lektor) og Axel Alejandro Andersen Arias (studerende)

Det Lokale Samarbejdsudvalg

Forhold vedrørende instituttets arbejdsmiljø, personalepolitik, kompetenceudvikling, ny teknologi, samt arbejdspladsens økonomiske situation drøftes i Det Lokale Samarbejdsudvalg.
Kontaktperson: Hanne Andersen
Læs mere om Det Lokale Samarbejdsudvalg på IND.

Arbejdsmiljøudvalg

Blandt opgaverne hører rådgivning af ledelsen om arbejdsmiljørelevante emner og deltagelse i planlægning og evaluering af arbejdsmiljøarbejdet samt arbejdspladsvurderinger.
Kontaktperson: Hanne Andersen
Læs mere om Arbejdsmiljøudvalget på IND

Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalget koordinerer instituttets indsats på kommunikationsområdet.
Medlemmer: Olga Trolle (formand, webmaster), Christine Holm, Jan Alexis Nielsen, Jesper Bruun, Henrik Kragh Sørensen, Mikkel Willum Johansen og Sebastian Horst.

IT-kontaktudvalg

Udvalget mødes jævnligt med SCIENCE IT for at drøfte service og tilbud til instituttet.
Medlemmer: Christine Holm (kontaktperson), Christina Larsen og Camilla Østerberg Rump

Beredskabsudvalg

Udvalget har en koordinerende opgave ved krisesituationer og består af informationssikkerhedsrepræsentanten og en repræsentant fra arbejdsmiljøudvalget. Medlemmer: Christina Larsen (arbejdsmiljø) og Christine Holm (informationssikkerhed).

INDsigt-seminarprogramgruppe

Hvert halvår afholder instituttet 4 seminarer med navnet INDsigt, hvor vi sætter fokus på naturfag og læring i henholdsvis folkeskolen, gymnasiet, universitetet og på museer. INDsigt-seminarprogramgruppen planlægger seminarrækken.
Læs mere om INDsigt og find kontaktoplysninger m.m.

IND-redaktion (skriftserie m.m.)

IND udgiver en række publikationer blandt andet skriftserien. Redaktionsgruppen udpeger for hvert nummer en redaktør, der varetager kontakten med forfatterne og giver feedback vedrørende udgivelsen.
Kontaktperson: Sebastian Horst
Læs mere om INDs Skriftserie.

Ph.d.-koordinator

Carl Winsløw

Informationssikkerhed (LISU)

Christine Holm

Studienævnsrepræsentant

Mikkel Willum Johansen

Ansvarlig for specialer og bachelorprojekter

Nadja Nordmaj