Professorer mso

Professorer med særlige opgaver inden for udvikling af uddannelse og undervisning (MSO) ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Professorerne arbejder med nyskabende projekter inden for deres eget fag – med perspektiver for hele fakultetet. De arbejder sammen med forskere fra Institut for Naturfagenes Didaktik, som også understøtter koordinering og formidling af projekterne, så hele fakultetet får gavn og inspiration af satsningen.

Oversigt over professorer MSO:

Anders Priemé, Biologisk Institut

Ian Bearden, Niels Bohr Institutet

Karen Skriver, Biologisk Institut

Lars Nybo, Institut for Idræt og Ernæring

Marianne Ellegaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Niels Grønbæk, Institut for Matematiske fag

Stephan P.A. Sauer, Kemisk Institut

Susanne Gjeldsted Bügel, Institut for Idræt og Ernæring