National Delphi-undersøgelse af kendetegnene ved god naturvidenskabelig dannelse

I forbindelse med et EU-finansieret projekt (PROFILES) foretager vi et nationalt delphi-studie. Formålet er at opstille en tidsvarende referenceramme for naturfaglig dannelse/kompetence som kan understøtte den fremtidige udvikling af undervisningen og undervisningsmaterialer.

Undersøgelsen involverer

 • Gymnasieelever
 • Gymnasielærere
 • Universitetsstuderende
 • Naturvidenskabelige forskere
 • Naturfagsdidaktikere
 • Læreruddannere
 • Embedsmænd
 • Personer fra ressourcecentre
 • Repræsentanter fra erhvervslivet

Ialt forventes omkring 350 personer, at blive inviteret til at deltage.

Hvad er et delphi-studie?

Et delphi-studie går ud på at samle og systematisere viden fra eksperter fra forskellige discipliner og arbejdsområder. Delphi-studier består generelt af flere spørgerunder, hvor deltagerne løbende får information om det samlede billede i den foregående runde.

Opbygningen og omfanget af dette studie

Dette delphi-studie består af 3 spørgerunder. I den første runde er der fokus på at inviterede 'eksperter' fra uddannelsesfeltet i Danmark identificerer en række aspekter ved naturvidenskabelig undervisning, der er hensigtsmæssige for, at fremtidens borgere kan agere i samfundet. 

I dette studie er deltagerne alle personligt inviteret til at deltage. Alle besvarelser vil være anonyme deltagerne imellem.

Fra og med den anden spørgerunde vil de (foreløbige) resultater blive meldt tilbage til alle deltagere. Som deltager har man således mulighed for at reflektere over, korrigere, eller validere sine egne holdninger og forståelser i lyset af den ’generelle holdning’.

Tidsplan

 1. Spørgerunde: November 2012
 2. Spørgerunde: April 2014
 3. Spørgerunde: Maj 2014

Flere informationer

I takt med at data fra de forskellige runder bliver bearbejdet vil der på denne side blive publiceret interrim rapporter.

Skulle du have spørgsmål til undersøgelsen, eller har du brug for mere information, er du velkommen til at kontakte Jan Alexis Nielsen (Tlf. 51826987; Mail: janielsen@ind.ku.dk).