PROFILES-projektet. Undervisningsforløb / Teaching materials

Kompendium

Et væsentligt resultat af arbejdet i PROFILES er udarbejdelsen af et kompendium om undervisning efter IBSE tankegangen. Dette kompendium er ikke færdigt, men forventes at blive klar inden jul 2014. Resultatet vil blive gjort tilgængeligt på denne side samt offentliggjort som en del af INDs skriftserie. Link til kompendiet kommer her.

Facebook gruppe

For også fremadrettet at understøtte arbejdet med IBSE undervisning i Danmark er der statet en Facebook gruppe med det formål, at undervisere kan dele materialer, viden og erfaringer med hinanden. Facebook gruppen kan når med dette link.

Eksempler på undervisningsforløb

I forbindelse med PROFILES er der udviklet en række undervisningsforløb til inspiration til IBSE undervisning. Materialerne kan findes her (på engelsk i Word format):

As part of the PROFILES project a set og teaching materials has been developed based on the IBSE principles. The materials are available for you to download here (in English in Word format): 

 and in english

Endelig er der udviklet en land række eksempler på IBSE forløb struktureret efter 6F modellen for tilrettelæggelse af undervisningen. De findes her (dansk version):