31. december 2015

Kemikandidaters overgange til arbejdsmarkedet

Formålet med dette projekt var at undersøge kemikandidaters overgange til arbejdsmarkedet. Projektet havde fokus på nyuddannede kemikere fra kandidatuddannelsen i kemi ved Københavns Universitet (uddannet i perioden 2005-2010). Med en omfattende spørgeskemaundersøgelse og en række interviews undersøgte projektet hvordan kemikerne oplever deres karrieremuligheder, hvilke udfordringer de oplever i deres jobsøgning, hvor og hvor hurtigt kemikandidater finder arbejde efter dimission, hvordan kemikere oplever mødet med arbejdslivet, hvilke elementer/kompetencer kemikandidater særligt oplever at have taget med sig fra uddannelsen og hvilke de særligt oplever at skulle bruge i deres arbejde.

Undersøgelsen formidler kemikandidaternes oplevelser af deres overgange til arbejdsmarkedet og bidrager med input, der kan bruges fremadrettet for uddannelsen.

Projektet er gennemført i samarbejde med Kemisk Institut ved Københavns Universitet.

Hent rapporten her (pdf).

Projektgruppe

Videnskabelig assistent Trine Louise Brøndt Nielsen (projektleder) og adjunkt Henriette Tolstrup Holmegaard.

Projektperiode

Juli 2013 – december 2015