8. januar 2010

Gymnasielærerdag 2010 - NAT, LIFE, FARMA: "Natur og sundhed"

IND deltager i planlægningen af naturvidenskabelig inspirationsdag for gymnasielærere, som skal finde sted fredag den 8. januar 2010. Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT), Det Farmaceutiske  Fakultet (FARMA) og Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) står i fællesskab for arrangementet.

Koordinationsgruppe:

  • Kjeld Bagger Laursen, IND, NAT
  • Christine Holm, IND, NAT
  • Eva Hansen (pt barsel)
  • Jo Lind Hagelberg, FARMA
  • Lykke Thostrup, LIFE
  • Lise Degn (studentermedhjælp), IND, NAT

Projektgruppen står for planlægningen af arrangementet i samarbejde med kommunikationsafdelingerne fra de tre fakulteter og under medvirken af en række foredragsholdere, workshopansvarlige mv fra de forskellige institutter.

Hjemmeside for arrangementet:

Oplysninger om program og workshops vil kunne findes på arrangementets 'officielle' hjemmeside. Herfra vil gymnasielærerne kunne tilmelde sig i perioden 20. september til 23. november 2009.