31. december 2025

SCOPE

Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden finansierer SCOPE-projektet, der skal undersøge hvordan børn og unges viden om, interesse for og forhold til science udvikler sig over tid.

Et særligt blik vil være på at forstå, hvordan børn og unges erfaringer og baggrunde spiller sammen med deres mulighed for at se sig selv i science. Det er bl.a. disse baggrunde, erfaringer og ressourcer, som skal undersøges med begrebet science-kapital. Det kan gøre os klogere på, hvorfor nogle børn og unge udvikler og fastholder en science interesse, mens den forsvinder hos andre. Det er en interesse som har betydning for børnenes dannelse som samfundsborgere og for nogle også for deres valg af uddannelse.

Projektledelsen udgøres af VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – og Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet. Øvrige samarbejdspartnere i projektet er Københavns Professionshøjskole (KP), VIA University College samt Astra.

IND står for den kvalitative del af projektet.

Projektgruppe fra IND

Henriette Tolstrup Holmegaard, lektor, projektleder fra IND

Lars Ulriksen, professor

Ene Ernst Hoppe, ph.d.-studerende

Katia Kromann Nielsen, ph.d.-studerende

Sara Tougaard, konsulent


Projektperiode

1/1-2020 – 31/12-2025

Læs mere på projektets hjemmeside.