31. december 2017

Undervisningsportfolio for alle undervisere på KU

Formålet med projektet er at udvikle et nyt og bedre koncept for undervisningsportfolio på KU. Konceptet skal både understøtte medarbejdernes pædagogiske udvikling og give den enkelte underviser redskaber til at udvikle og vedligeholde portfolioen. Projektet hører under KU's universitetspædagogiske indsats (KUUPI).

KU har allerede indført fælles retningslinjer for brug af undervisningsportfolio ved ansøgning af lektorat og professorat. Og øvelse i brug af undervisningsportfolio indgår som en del af universitetspædagogikum. Derfor er det et oplagt udviklingspunkt for KU at brede brugen af undervisningsportfolio ud over hele ansættelsen og bruge den som et individuelt redskab til kompetenceudvikling som beskrevet ovenfor. Der er også behov for at styrke vurderingen/bedømmelsen af undervisningsportfolio i forhold til ansættelsesprocedurer. Projektet omfatter udvikling af e-læringsressourcer, som skal understøtte underviserne i at udarbejde og vedligeholde deres undervisingsportfolio. Projektet skal også komme med forslag til, hvordan undervisning omfattes af MUS og vejledninger til, hvordan portfolioen kan bruges i andre forbindelser, fx med samarbejde om og udvikling af kurser.

Find inspiration og materialer om Undervisningsportfolio på KU's intranetside:

Se også hjemmesiden for alle projekterne under KU's universitetspædagogiske indsats: KUUPI-projekterne.

Projektleder

Adjunkt Sofie Kobayashi, Institut for Naturfagenes Didaktik.

Projektperiode

Fra efteråret 2013 frem til slutningen af 2017.