10. oktober 2018

Integreret naturfag i Danmark?

 IND's studenterserie nr. 62. Masterafhandling - Master i scienceundervisning.

Christina Frausing Binau & Dorte Salomonsen, 2018 (ASTRA)

Integreret naturfag i Danmark? [pdf, 3,6 MB] 
Alle bilag til "Integreret naturfag i Danmark?"  [pdf, 1,8 MB]

Vejledere: Robert Harry Evans og Jens Dolin

Forord

Med masterafhandlingen søger vi at kaste lys over integreret naturfag forstået som et skolefag, der bl.a. kombinerer faglige indholdselementer, der ellers undervises i fagopdelt. Overordnet set gør vi tre ting: 

  1. Udvikler et redskab til analyse af integrerede naturfagslæreplaner.
  2. Undersøger hvilke erfaringer vi i dansk kontekst kan drage nytte af fra Irland og Norges respektive integrerede naturfag. 
  3. Foreslår redskabet brugt til struktur og transparens i den danske diskurs om udvikling af naturfagslæreplaner i integreret retning. 

Efter at have indledt og redegjort for vores metode, føres læseren gennem det teoretiske grundlag, der fører frem til, at vi kan udvikle vores redskab. Ved hjælp af redskabet analyserer vi Irland og Norges integrerede naturfag, og resultatet vises dels i vores såkaldte displays dels i fortællinger , der findes i bilag. Endelig diskuterer vi vores indsigter, inden vores konklusioner sættes i perspektiv.