11. oktober 2018

Klasserumsledelse i naturvidenskabelige fag

IND's studenterserie nr. 63. Masterafhandling - Master i scienceundervisning.

Jesper Melchjorsen & Pia Møller Jensen, Egaa Gymnasium, 2018

Klasserumsledelse i naturvidenskabelige fag [pdf]

Vejleder: Helle Mathiasen

Introduktion

Vi oplever, at lærerens rolle i gymnasieskolen er under forandring. Hvor læreren tidligere var en faglig formidler, skal læreren i stigende omfang tage ansvar for socialisering og opdragelse af eleverne, da der i dag er meget mere forskelligartede og spredte faglige samt sociale forudsætninger hos eleverne. Dette har ført til et øget fokus på klasserumsledelse, hvilket blandt andet kom til udtryk da Undervisningsministeriet i anden fase af den gymnasiale udviklingsplan i 2013 gjorde klasserumsledelse og elevinddragelse til et indsatsområde. Dorte Ågård har gennem sit ph.d.-projekt fra 2014 og efterfølgende publikationer om klasseledelse og motivation været med til at give konkrete bud på, hvordan lærerne kan tage denne nye rolle på sig.

Vi har på Egaa Gymnasium arbejdet systematisk med klasserumsledelse i det nye grundforløb for 1.g eleverne i efteråret 2017, bl.a. inspireret af erfaringer gjort i vores arbejde med vores fælles klasse, samt Ågårds arbejde. I vores masterprojekt fokuseres der herfor på at udvikle og afprøve strategier til god klasserumsledelse i de naturvidenskabelige fag i gymnasieskolen; i vores tilfælde stx.

Vores interesse er specielt rettet mod den eksperimentelle del af undervisningen, da det primært er den del, der konstituerer forskellen på det traditionelle og det naturvidenskabelige klasserum. Det eksperimentelle arbejdes praktiske natur gør det naturligt at lede efter de manglende værktøjer i Lave & Wengers teori om læring i praksisfællesskaber (Wenger, 1998). At se på læring i forbindelse med det praktiske arbejde som en social, snarere end en individuel aktivitet, har konsekvenser for tilgangen til klasserumsledelsen, idet der må lægges vægt på at fordre et miljø i klassen, der øger elevernes muligheder for meningsfuld deltagelse og interaktion omkring det praktiske arbejde.