12. oktober 2018

Den lille ingeniør - Motivation i Praktisk arbejdsfællesskab

IND's studenterserie nr. 64. Masterafhandling - Master i scienceundervisning.

Jan Boddum Larsen, 2018 (HTX Lyngby)

Den lille ingeniør - Motivation i Praktisk arbejdsfællesskab[pdf, 1,4 MB]

Vejledere: Ricardo Avelar Sotomaior Karam

Abstract

Denne masteropgave er en undersøgelse om et ingeniørmæssigt eller produktorienteret undervisningsforløb kan motivere elever på HTX. Desuden ses det om det kan motivere nogle elevtyper mere end andre.

Der tages udgangspunkt i STEM fagene, og her er det specielt T-Teknologi og E-engineering samt kompetencer der er i spil i netop et produktorienteret forløb.

Der er arbejdet i en Camp i en uge med en konkurrence som afslutning, hvor det fysiske produkt vurderes.

Der er taget udgangspunkt i opsamling af empiri med flere forskellige metoder spørgerskema, felt observationer, motivationskurver og fokusinterview.

Forløbet peger på den komplekse sammenhæng der er mellem teknologi, motivation og et fysisk produkt. Forløbet er desuden inden for ingeniørdisciplinen elektronik og programmering. Idet eleverne skal fremstille et fysisk produkt belyser i hændeværende rapport sammenhængen mellem hånds arbejde og hjernes arbejde